Јавни увид поводом израде треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш број: 353-667/2021-06
Датум: 24.02.2022.године
Велико Градиште

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА „БЕЛИ БАГРЕМ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизами имовинско-правне послове у складу са чланом 27., чланом 46. став 1. и чланом 51 б.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21), члана72. став 1. тачка 5. и чланом 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр.32/19),

оглашава

ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА „БЕЛИ БАГРЕМ“
У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 38/2021. Јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 24. фебруара 2022. године до 10. марта 2022. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште. Јавна презентација биће одржана 03. марта  у 12 часова у свечаној сали зграде општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног Плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 10. мартом 2022. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 14.03.2022. године,  у Свечаној сали Општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 13. сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати само физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида. При одржавању презентације и јавне седнице, моле се заинтересована лица да се придржавају свих епидемиолошких мера.

Нацрт плана

Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове

Потписан Споразум о реализацији 1. фазе пројекта изградње марине у Великом Градишту

У Великом Градишту данас је свечано потписан Споразум о реализацији 1. фазе пројекта изградње марине у Великом Градишту између Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Агенција за управљање лукама, Јавног водопривредног предузећа “Србијаводе“ и општине Велико Градиште.

Споразум је резултат претходно потписаног Меморандума о разумевању у области наутичког туризма у унутрашњим пловним путевима, између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Агенције за управљање лукама.

,,Споразум који је данас потписан омогућиће почетак рада на процесу изградње марина и међународних путничких пристаништа и тиме значајно допринети унапређењу одрживог и планског развоја наутичког туризма у овом делу Србије, као и развоју туристичко-рекреативног комплекса на Сребрном језеру, где се из године у годину бележи све већи раст броја туриста и ноћења. Тренутно постоји пристан за чамце без пратећих садржаја, али Дунавом пролази све више луксузних пловила и ти туристи такође имају жељу да сврате на Сребрно језеро. Дунав овде представља и границу с Румунијом одакле долази све већи број туриста.”, рекла је министарка трговине, туризма и телекомуникација, Татјана Матић.

Она је додала да за општину Велико Градиште, изградња марине значи изузетан раст туристичког потенцијала и самим тим и већу посећеност ове општине, као и да је сигурна да ће се на овај начин дугорочно приближити домаћим и страним туристима све природне лепоте наше земље.

Директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић рекао је да марине представљају важан сегмент наутичког туризма и да је у претходном периоду ова област нормирана, проглашена су прва лучка подручја, док је Агенција израдила Студију развоја микролокација мреже марина на Дунаву и Сави.

,,Студија пружа могућност за нове инвестиције и пројекте изградње марина, чиме ће се поспешити наутички туризам у Србији. Предвиђена су даља значајна улагања у марину у Великом Градишту, што ће допринети повећању прихода ове локалне самоуправе и привлачењу љубитеља наутике на исток наше земље. Интензивно ћемо радити на томе да наше будуће марине буду део наутичких карата Европе“, истакао је Перовић додавши да је Велико Градиште препознато као перспективна локација за развој марине и међународног путничког пристаништа због близине туристичких и спортских садржаја, пре свега Сребрног језера.

,,Изградња и отварање марина и нових међународних путничких пристаништа подићи ће видљивост наутичких потенцијала наше земље. Желимо да у потпуности искористимо бројне могућности Дунава за даље побољшање међународног и домаћег речног путничког саобраћаја”, закључио је Перовић.

Директор ЈВП ,,Србијаводе” Горан Пузовић истакао је да ће захваљујући овом веома значајном инфраструктурном пројекту општина Велико Градиште добити међународно путничко пристаниште и на тај начин се уврстити међу атрактивне дестинације за крузинг, као и да ће се повећати видљивост наутичких потенцијала Србијеи   иностраним туристима приближити културно-историјске знаменитости и природна богатства наше земље.

,,JВП „Србијаводе“ ће у складу са својом делатношћу учествовати у припреми потребне техничке и друге документације, вршити послове инвеститора и стручног надзора у току извођења радова како би се овај пројекат успешно реализовао”, истакао је Пузовић.

Председник општине Велико Градиште Драган Милић је напоменуо да је ово пример добре праксе која се наставља у Републици Србији и добре сарадње са Владом РС, владиним агенцијама и одељењима, како се развија Србија и како се води брига и о мањим општинама као и онима које имају потенцијала.

Он је истакао да ће се изградњом марине туристичка понуда Сребрног језера додатно унапредити, а предности које Дунав доноси потпуно искористити, те да се може очекивати раст броја гостију који посећују ову дестинацију, међу којима је све више иностраних, и да број туриста већ достиже око милион годишње.

,,Захваљујем се министарки трговине, туризма и телекомуникација госпођи Татјани Матић, директору Агенције за управљање лукама господину Вуку Перовићу и директору Јавног водопривредног предузећа “Србијаводе“ господину Горану Пузовићу што су препознали ову дестинацију и што су нам помогли да заједнички изградимо марину. Надам се да ће се сарадња са Владом Србије наставити, са циљем да у будућности направимо једну туристичку понуду и једну туристичку организацију Градишта, Голупца и Пожаревца.”, закључио је Милић.

Марина ће се налазити на Дунаву, у непосредној близини Сребрног језера. У склопу марине планирани су и објекти као што су управа, клуб, простор за смештај пловила, смештајни капацитети, комерцијални и други садржаји.

Oдржан састанак у вези безбедносне ситуације и припреме за туристичку сезону у општини Велико Градиште

У Великом Градишту данас је одржан састанак представника општине Велико Градиште, Полицијске управе Пожаревац, Полицијске станице Велико Градиште и Агенције за безбедност у саобраћају у вези безбедносне ситуације и припреме за туристичку сезону у овој локалној самоуправи.

Како је оценио председник општине Драган Милић, ситуација је, с обзиром на велики проток туриста као и близину значајног броја туристичких дестинација, али и пандемије короне која је задржала домаће госте у земљи, веома добра и без проблема. Ово захваљујући преданом раду полиције у Градишту, на челу са тадашњим начелником Полицијске станице, а садашњим Полицијске управе у Пожаревцу Дарком Пајкићем, за коју сматра да треба да буде више рангирана и са већим бројем службеника.

Он је изнео и сугестију да у ноћним сатима током летње сезоне, шетном стазом поред Дунава, патролира дежурни полицајац што грађанима додатно улива поверење као и да полиција као превозна средства користи бицикле и скутере.

И председник Скупштине општине Владимир Штрбац дао је предлог да полицајац дежура у главној градској улици након поподневног затварања као и у сеоским срединама те да све већи акценат треба ставити на заштиту животне средине.

Да је ситуација током претходне године била стабилна и повољна оценио је и начелник Пајкић, иако је саобраћај, у односу на 2020, само до августа 2021. био повећан за око 300.000 возила.

Као дугогодишњи члан Локалног савета за безбедност саобраћаја, он је похвалио сарадњу са општином која је у том периоду за полицију набавила два аутомобила, скутер, опрему за саобраћајну полицију, 24 камере и алкометре, поред новонабављене опреме која ће значајно повећати безбедност и рад полиције. Захваливши Агенцији за безбедност саобраћаја и председнику општине који су дали смернице и инструкције, навео је да су сви предлози и сугестије усвојени ради веће безбедности грађана и туриста.

Полицијска управа Пожаревац шаље у Градиште и четири нова саобраћајна полицајца за увиђај саобраћајних незгода, најавио је представник Саобраћајне полиције Ристић.

Томислав Петровић из Агенције за безбедност саобраћаја изнео је податак да је ова локална самоуправа једна од пет којој је Агенција дала сагласност на годишњи програм. Он је истакао и да, поред опреме која је данас уручена и која је неоопходна за детектовање возача под дејством наркотика, треба размишљати и о алату за избављање путника из возила којим ће бити опремљене надлежне службе.

Нову опрему за рад Полицијске станице у Великом Градишту командиру Николи Митровићу уручио је Слађан Марковић, заменик председника општине и председник Локалног савета за безбедност саобраћаја. Рад полиције ће од сада бити и лакши и безбеднији уз рачунар са штампачем, вредности 100.000 динара, и апарат за утврђивање присуства психоактивних супстанци код возача тзв. “дрога тест“ са два паковања колектора, вредности 500.000 динара

Почињу припреме за изградњу марине у Великом Градишту

У Београду је протекле недеље одржан иницијални састанак између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и општине Велико Градиште у циљу закључења споразума о реализацији 1. фазе пројекта изградње марине у Великом Градишту за израду пројектно техничке документације.

Пројекат ће обухватити изградњу марине на Дунаву, у непосредној близини Сребрног језера, као и управне зграде и пратећих објеката, а званично потписивање уговора договорено је почетком фебруара у Великом Градишту.

На састанку који су предводили министарка Татјана Матић и председник општине Драган Милић договорено је да ће се у изградњу марине укључити и Агенција за управљање лукама као и ЈВП “Србијаводе“ те су дефинисане и обавезе учесника.

Марина ће се, како је већ речено, налазити у непосредној близини Сребрног језера, на реци Дунав, капацитета преко 200 пловила. У склопу марине планирани су и објекти као што су клуб марине, простор за смештај пловила, управа, комерцијални садржаји, смештајни капацитети и друго.

Састанку је, поред председника општине Велико Градиште, присуствовао и руководилац Одељења за урбанизам и имовинско-правне послове Стефан Стевић.

 

Дочекана и православна Нова година у Великом Градишту

Уз разноврсне посластице Удружења жена “Златне руке“ из Ђуракова које су засладиле догађај и окрепљење топлим напицима – чајем, куваним вином и ракијом, синоћ су Градиштанци, на отвореном, поред Дунава, дочекали православну Нову годину.

Бројни малишани и њихови родитељи, претходно су на клизалишту дочекали Дечју нову годину, а за добру атмосферу побринули су се другари Патролне шапе Маршал и Чејс као и Мини Маус и ЛоЛ.

Тачно у поноћ, велики ватромет означио је улазак у Нову годину по Јулијанском календару.

У Цркви Светог Архангела Гаврила одржана је поноћна литургија и молебан за почетак године.

Осим Србије, Нову годину су синоћ прославиле и Руска, Украјинска и Јерменска православна црква као и Света Гора.

Извор: ТОВГ
Фото: ТОВГ

 

РАРИС: Jавни позив власницима приватних локација и пројеката у туризму

Регионална агенција за развој источне Србије – РАРИС је отворио јавни позив свим власницима приватних локација и пројеката у туризму да их пријаве и бесплатно представе на регионалном инвестиционом порталу источне Србије „Invest East Serbia“ www.investeastserbia.com. На сајту су представљене све кључне чињенице, економски показатељи, главне предности пословања у нашем региону и представљене локације и пројекти намењени инвеститорима.

Сви они који имају туристичке објекте, парцеле погодне за изградњу туристичких објеката, пројекте за инвестиције у туризму, објекте који се могу пренаменити за туризам а који су на продају, који се издају или за које се траже партнери, могу се бесплатно објавити у бази инвестиционих локација на сајту www.investeastserbia.com.

У бази је већ 20 локација и пројеката који су представљени на 3 језика: енглеском, немачком и српском. РАРИС ће промовисати све инвестиционе могућности на сајту „Invest East Serbia“, на инвестиционим конференцијама и скуповима, на састанцима са домаћим и страним инвеститорима, на друштвеним мрежама, итд.

У базу туристичких локација и пројеката могу се пријавити:

  • парцеле за изградњу туристичких објеката
  • туристички објекти који већ постоје а који се могу унапредити, реновирати, доградити и слично
  • постојећи објекти који се могу пренаменити за туризам
  • све друге локације или пројекте на којима се може развити пословање у туризму.

Јавни позив и образац за пријаву локација могу се наћи на адреси: https://www.investeastserbia.com/index.php/javni-poziv-turizam

За сва питања и помоћ позовите г-дина  Драгана Милутиновића из РРА „РАРИС“ на 064/8510295.

Извор: РАРИС

На локалитету код Рама почело пошумљавање Рамско-голубачке пешчаре

Током ове недеље, у близини села Рам, започета је реализација пројекта „Пошумљавање деградираних површина Рамско-голубачке пешчаре или површина за које постоји опасност од деградације земљишта ради заштите људи, добара и животне средине од последица ерозије земљишта“.

Предвиђено је да на овом локалитету буде посађено 4.110 садница црног бора и аутохтоних тврдих и меких лишћара.

“На три локације, укупне површине 1,7 хектара се сади црни бор, а за воћкарице смо изабрали пут који води према археолошком локалитету Ледерата како би будући туристи могли кроз дрворед аутохтоних воћкарица да прођу, да виде како то изгледа. Идеја нам је да сваку воћку обележимо тако да ће деца која буду долазила на екскурзије моћи да виде како је изгледала дивља крушка и вишња коју су јеле њихове баке и деке. План нам је да наставимо са садњом воћкарица у смислу чувене српске максиме ‘Где год видиш добро место, ту дрво посади јер дрво је благородно па ће да награди’. Наградиће тако што ће да заштити и обогати ову средину.“, рекао је заменик председника општине Велико Градиште Слађан Марковић.

Пошумљавањем ових површина у Раму постићи ће се заштита од ерозије, унапређење животне средине и квалитетa ваздуха.

“На територији, и око Сребрног језера посађено је неколико хиљада стабала, пет хиљада ружа, на пролеће смо заједно са “Вуканом“ и са клинцима посадили на археолошком локалитету келтског светилишта такође четинарске саднице. Идеја нам је да сав тај деградирани простор пошумимо и обогатимо животну средину.“, додао је Марковић.

Пројекат финансирају Министарство заштите животне средине  и општина Велико Градиште, а подржан је кроз Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години.

Укупна вредност пројекта је 1.000.000 динара, од чега је Министарство обезбедило средства у износу од 700.000, а општина Велико Градиште у износу од 300.000 динара.

Почела изградња брзе саобраћајнице Пожаревац – Велико Градиште – Голубац

Обележавању почетка радова на изградњи брзе саобраћајнице Пожаревац – Велико Градиште – Голубац, односно  “Дунавског коридора“, који су у петак започети код петље Пожаревац у присуству председника Србије Александра Вучића, присуствовао је и председник општине Велико Градиште Драган Милић.

Изградњом ове саобраћајнице, која ће се, како је рекао председник Вучић, надовезати на Дунавску магистралу где се већ ради обнова, од Београда до Великог Градишшта стизаће се за мање од сат времена. Дужина трасе је 67,9 километара, биће изграђено више од 20 мостова и надвожњака, а вредност пројекта износи 337 милиона евра.

Саобраћајница са новом инфраструктуром ће у Браничевском округу створити и боље услове за привлачење инвеститора и наших људи из дијаспоре, али и већег броја туриста што је од нарочитог значаја за овај крај са убрзаним развојем туризма.

Велико Градиште је, са Сребрним језером и Рамском тврђавом, већ препознатљива туристичка дестинација и ван граница наше земље, а уз регионалну понуду као што су Виминацијум, Ергела Љубичево, Голубачка тврђава, манастир Туман и многи други ова прича је добила

заслужену пажњу. Председник Вучић је најавио и завршетак марине у Голупцу, уз друге инфраструктурне пројекте, са којима би се повезали Рамска тврђава и Сребрено језеро, што ће значити и много веће приходе.

Како је речено овом приликом, прва од три деонице требало би да буде завршена до краја 2023. године, а читава саобраћајница до новембра 2024.

До краја ове године очекује се да буде обновљена Дунавска магистрала од Кладова до Доњег Милановца, а до маја или јуна и од Доњег Милановца до Голупца.

Вучић је најавио и изградњу два крака брзе саобраћајнице од Голупца према Брзој Паланци као и према Кладову и Неготину како би читав исток Србије био повезан са Београдом и Новим Садом.

 

 

 

 

 

Председник општине Велико Градиште присуствовао потписивању уговора за изградњу брзе саобраћајнице до Градишта и Голупца

Уговор о изградњи деонице брзе саобраћајнице од петље Пожаревац на аутопуту Београд-Ниш до Голупца, а која ће проћи и кроз општину Велико Градиште, данас су потписали министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић и директор Коридора Србије Александар Антић са представницима кинеске „Шандонг групе“, у присуству председника Србије Александра Вучића и кинеске амбасадорке Чен Бо.

Укупна дужина будуће саобраћајнице је 67,94 километра, вредност радова износи 337.000.000 евра, а завршетак је планиран до новембра 2024. године.

Председник Вучић истакао је овом приликом да ће се за три године од Београда до Великог Градишта стизати за сат времена, а до Голупца за сат и 15 минута.

Он је нагласио и да ће овом саобраћајницом бити повезан централни са источним делом Србије, како је рекао – најлепшим делом Дунава и једним од најлепших делова земље, који је више од 80 година био запостављен као и да ће то допринети економском и туристичком развоју. Како би се заштитила животна средина, пут неће водити уз обалу Дунава, већ се од Великог Градишта до Голупца скраћује, а притом ће ићи преко оних места која су заборављена и у којима је остало мало људи.

„Ми овим градимо будућност за пожаревачки крај, цео Браничевски, али и Борски округ“, рекао је Вучић.

Потписивању уговора присуствовали су и челни људи ове три локалне самоуправе – градоначелник града Пожаревца Саша Павловић, председник општине Велико Градиште Драган Милић и председник општине Голубац Небојша Мијовић.

image_pdfimage_print