1

Обавештење о Јавном позиву за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор

Oпштина Велико Градиште обавештава пољопривреднике да је у току Јавни позив за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор.

Тим поводом, позивају се сва заинтересована физичка и правна лица која испуњавају услове Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 30. септембром 2023. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја.

Захтеви за субвенционисану доделу заштитног рама подносе се Агенцији у затвореној коверти на адресу: Булевар Михаила Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд, са назнаком „Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама“.

Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела рамова су: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 и IMT 549.

Услови које физичка лица као подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор морају да испуне су:

  • правилно попуњен захтев са личним подацима,
  • потврда да је лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину,
  • фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа којим се потврђује да је возило регистровано (у случају оправданих разлога као што су престанак правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило као и губитак рачуна због чега имаоци нерегистрованих трактора нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву, пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским обавезама за возило, потребна је изјава потврђена потписима два сведока и оверена од стране надлежног органа о поседу од 5 година за трактор који је стар најмање 10 година),
  • фотографија предње стране трактора за који се подноси захтев,
  • доказ о измиреним трошковима  прописаних административних такси у износу од 1.040,00 динара,
  • потврде које се достављају уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама не могу бити старије од 30 дана од дана подношења захтева,
  • сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе искључиво на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је определило 125.000.000 за субвенционисану доделу заштитног рама из буџета Републике Србије у 2023. години. Планирано је да се субвенција према Уредби спроводи и у наредној години.

Подсећамо да је једна од главних мера за смањење броја страдања услед превртања и покушај минимизирања повреда возача трактора, када дође до незгоде, уградња испитаних и одобрених заштитних структура (рамова). Заштитни рам служи да пружи заштиту возача трактора приликом превртања. У Републици Србији, у протекле три године, у саобраћајним незгодама у којима су учествовали трактори, изузимајући несреће ван путева (њиве, шуме, ливаде), погинуло је 83, а повређено 542 лица.

Јавни позив са пратећим формуларима за подношење захтева се налази на сајту Агенције: https://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog-rama-za-upotrebljavani-traktor
Јавни позив 4 – Одрживо коришћење пољопривредног земљишта – унапређење примене добре пољопривредне праксе (агро-мелиоративне мере)

Јавни позив 4 – Одрживо коришћење пољопривредног земљишта – унапређење примене добре пољопривредне праксе (агро-мелиоративне мере)

Пријава
Јавни позив 3 – одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворишта „Острова 7000*3“

Јавни позив 3 – одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворишта „Острова 7000*3“

Захтев
Јавни позив 2 – за успостављање и јачање удружења из области пољопривреде

Јавни позив 2 – за успостављање и јачање удружења из области пољопривреде

Захтев
Јавни позив 1 за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава и јуница)

Јавни позив 1 за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава и јуница)

Захтев
Одржан састанак у вези реализације уговора o изградњи марине у Великом Градишту

У општини Велико  Градиште данас је одржан састанак у вези реализације уговора о изградњи марине у Великом Градишту.

Састанку су присуствовали представниви општине Велико  Градиште, на челу са председником Драганом Милићем, представници Министарства туризма и омладине, Агенције за управљање лукама као и представници извођача радова и пројектаната.

У складу са потписаним уговором о извођењу радова, планирани рок за завршетак прве фазе је 14 месеци.

Овај пројекат је од изузетног значаја за развој наутичког туризма, али и комплетан локални развој општине Велико Градиште и региона.
Радови у општини Велико Градиште – да буде лепше и боље

У општини Велико Градиште ради се на побољшању услова живота грађана и боравка туриста и упркос варљивим временским приликама и сезони годишњих одмора.

Радове су данас обишли председник Скупштине општине  Владимир Штрбац и заменик председника општине Слађан Марковић.

У Београдској улици у граду у току је изградња тротоара од бехатон плоча који ће се спојити са постојећим који води од Дома здравља ка Дунаву па ће грађани добити још једну стазу за шетњу и сигурно кретање улицом.

У насељу Бели Багрем ради се на изградњи канализационог колектора „Интерцептор“ чиме ће бити унапређена комунална инфраструктура и обезбеђено адекватно функционисање канализације, сходно потребама новоизграђених пословно-стамбених и угоститељско-туристичких објеката.

Након асфалтирања спортског полигона, село Печаница данас је добило и спортски мобилијар – кошаркашку таблу са обручем и мрежу за фудбалске голове.  Опрема је уручена председнику Савета Месне заједнице Војчету Трајковићу, у присуству директора Спортског центра ВГ Саше Бранковића.

Како би изашла у сусрет бројним туристима и, уједно, заштитила животну средину, општина је на шетној стази поред Сребрног језера поставила и четири пепељаре за шетаче.
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2024. год.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2024. год.

Захтев
Изјава 1а
Изјава 1б
Изјава 2
Изјава 2б
Предавање за младе пољопривреднике: „Прерада хране на фарми – Како треба“

Општина Велико Градиште позива младе пољопривредне произвођаче* у четвртак, 15. јуна, на предавање „Прерада хране на фарми – Како треба“ у циљу подршке у покретању и унапређењу делатности прераде хране у оквиру својих пољопривредних газдинстава и фарми.

Предавање ће бити одржано у сали Скупштине општине, са почетком у 10 часова, а реализује се у оквиру пројекта „Перспективе за младе у руралним срединама“, који организује ГИЗ, а партнер сарадник је ПССС Пожаревац.

Предавачи су:

Слободан Шибалић – стручњак за безбедност хране
Драгана Тар – сарадница на пројекту ГИЗ-а
Бојан Стевић, директор ПССС Пожаревац
Ана Ђорђевић, самостални стручни сарадник ПССС Пожаревац

Агенда:
10:00 – 10:45 Флексибилност прописа за објекте малог обима прераде хране
10:45 – 11:30 Прерада на фарми и објекти
11:30 – 12:00 Пауза
12:00 – 12:20 Прерада на фарми
12:20 – 12:45 Моја прерада на фарми – мој план

* Категорију младих пољопривредника чине лица до 40 година старости. 
Јавни конкурси: Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац и општина Велико Градиште

Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац и општина Велико Градиште расписале су јавне конкурсе  за запошљавање.

Конкурсе и обрасце за пријаву можете преузети на страни Јавни конкурсиВелико Градиште