Министар Весић на обележавању почетка изградње марине у Великом Градишту

Данас је на Сребрном језеру у Великом Градишту свечано обележен почетак изградње прве фазе марине у присуству министра грађевинарства, саобраћаја и инфрастурктуре Горана Весића.

Поред министра, догађају су присуствовали и државни секретар у Министарству туризма и омладине Урош Кандић, директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић и домаћин, председник општине Велико Градиште Драган Милић са сарадницима.

Марина ће бити изведена у више фаза, а првом је обухваћена изградња територије марине, обалоутврде и понтона за пријем око 50 пловила. У овој фази предвиђена је и изградња управне зграде, приступног пута, паркинга, ограде и свега што ће обезбедити њену функционалност.

“Чињеница да је ово прва регистрована марина на територији Републике Србије јасно говори колико смо водили рачуна да искористимо своје реке.“, рекао је министар, напоменувши да је већ пропуштено много времена током којег је реке требало користити за туризам и привреду.

Он је нагласио и да, у међувремену, почиње изградња марине у Голупцу, а градиће се и у Смедереву, Кладову као и у Сомбору што јасно говори о стратегији улагања у наутички туризам и саме реке. Такође, изградња пристана у Раму, поред Митровице и Шапца, утицаће на повећање броја туриста који у Србију долазе преко крузера те се овд године очекује 35 одсто и више у односу на прошлогодишњих 183 хиљада.

Министар је подсетио и на брзу саобраћајницу која ће спојити Пожаревац, Голубац и Велико Градиште са Коридором 10, а чији се завршетак очекује у септембру 2025, годину и по дана пре рока.

Како је овом приликом најавио, започето је пројектовање новог моста на Дунаву код Рамске тврђаве што ће посебно добити на значају након изградње ауто-пута Београд-Вршац-Темишвар и омогућити брже повезивање са Јужним Банатом и доласком туризта из Румуније до Рама и овог дела Србије.

Весић је указао и на значај децентрализације и повезивања различитих делова Србије у циљу развоја и отварања нових радних места.

И државни секретар Министарства туризма и омладине Кандић напоменуо је да ће изградњом марине, уз пратеће пројекте изградње пристана у Раму, бициклистичке стазе Рам-Затоње и Сребрно језеро – Винце, Градиште постати туристички центар Доњег Подунавља што је значајно и за наутичку инфраструктуру у Србији која убрзаним темпом достиже земље лидере у области наутичког туризма.

“Ово је, такође, наставак заједничких пројеката које спроводимо са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфрастурктуре као и пројекат ‘Заплови Србијом“, истакао је Кандић.

Колики је значај изградње марине за општину и Србију нагласио је председник општине Милић.

“Ово је веома значајно за нас. Захваљујем министру Весићу, Министарству туризма, Влади Републике Србије и председнику Републике Србије који су препознали три ствари.“, рекао је Милић.

Као прву, навео је брзу саобраћајницу без које развој овог краја не би био такав какав јесте затим равномерно улагање у развој Србије и у мање градове што ће допринети останку и запошљавању људи као и повратку грађана из иностранства те значај близине Румуније са преко 20 милиона становника  и великим бројем чамаца и јахти чиме ће допринети попуњености капацитета будуће марине као и пораста броја гостију који се већ сад годишње увећава за 10-20 одсто.

Да ће марина бити изграђена у складу са стандардима, потврдио је пројектант Владимир Симић, најавивши да ће у следећој фази имати могућност снабдевања горивом, складиштење пловила, чување, сервисирање и сву услугу коју би таква врста корисника могла да очекује, а у наредној фази капацитет марине повећаће се на оптималних 167 пловила.

Изградња комплекса марине финансирана је средствима Владе Србије, преко Министарства туризма и омладине, и општине Велико Градиште у износу од 2,5 мииона евра у првој фази док укупна вредност износи 3,8 милиона, а рок за завршетак радова је годину дана.

 

Обавештење о затварању дела пута пута Рам–Братинац због извођења радова

Обавештавају се учесници у саобраћају да ће 02. и 03.04.2024. бити асфалтирана деоница државног пута Рам–Братинац, од изласка из Рама до раскрснице Речица-Топловник.

Због технологије извођења радова, обуставља се саобраћај на тој деоници, од 08 до 17 сати наведеним данима.

Обавештење о подношењу предлога за чланове Савета за развој општине

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 001158981 2024 07837 001 000 000 001
Датум: 28.03.2024. год.
Велико Градиште

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Поштовани,

Обавештавамо Вас да je Скупштина општине Велико Градиште конституисана дана 22.01.2024.године те да је потребно именовати нове чланове  Савета за развој општине. Чланове Савета за развој општине бира Скупштина општине из реда грађана и стручњака у  областима од значаја за локалну самоуправу, на предлог председника Општине, Општинског већа, одборничких група, месних заједница, удружења грађана, струковних и професионалних удружења или јавних служби Општине, водећи рачуна о равноправности полова и заступљености припадника националних мањина.

За члана Савета за развој општине може бити изабран кандидат који испуњава најмање један од следећих услова:

 1. доказану стручност и дугогодишње ангажовање на унапређењу Општине у питањима од значаја за развој Општине;
 2. активно учешће у већем броју реализованих активности – пројеката од важности за Општину;
 3. вишегодишње искуство и доказану стручност у професионалном раду у установама и рганизацијама и удружењима грађана у областима од значаја за Општину, као што су: локални економски развој, туризам, пољопривреда, комунална инфраструктура и урбанистички развој, култура, просвета, здравствена и социјална заштита и др.

Савет за развој општине има 5 чланова. Савет за развој општине има слећа задужења:

 1. иницира утврђивање приоритета у области развоја Општине;
 2. учествује у изради стратешких и појединачних планова развоја у областима од значаја за развој Општине;
 3. подстиче развој и прати партнерства између Општине и надлежних органа и организација, месних заједница иудружења грађана, у циљу стварања и спровођења развојних пројеката;
 4. иницира и учествује у утврђивању локалне политике и мера у социјалној заштити, образовању, здравственој заштити, запошљавању, одрживом развоју, као и у другим областима од значаја за развој Општине;
 5. предлаже моделе финансирања активности у области социјалне политике, образовања, здравствене заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у другим областима од значаја за развој Општине;
 6. иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу унапређења услуга и обезбеђења права грађана, која су у надлежности Општине;
 7. прати и даје мишљење о реализацији стратешких и појединачних планова развоја Општине;
 8. даје мишљење о предлозима развојних пројеката у општини који се делимично или потпуно финансирају избуџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење о томе, надлежном органу Општине;
 9. на основу одлуке надлежног органа Општине учествује у партнерским програмима и пројектима које спроводи Општина са републичким и покрајинским органима и установама, јединицама локалне самоуправе и домаћим и међународним организацијама и партнерима.

Сходно напред наведеном, потребно је да сагласно члану 107. Статута Општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/2019, 3/2023, 31/2023) поднесете предлоге за чланове наведеног Савета, најкасније до 08.04.2024. године на један од следећих начина:

 • Електронским путем на адресу skupstina@velikogradiste.rs
 • Поштом на адресу Житни трг бр. 1 Велико Градиште
 • Лично преко писарнице Општинске управе.

На интернрт презентације општине Велико Градиште објављен је образац пријаве.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

Сазив 2. седнице Скупштине општине за 01.04.2024. год.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 3/23),

 

 

САЗИВАМ

2. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 01. АПРИЛ 2024. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине 01. АПРИЛА 2024. ГОДИНЕ, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Никола Пајић и Јелена Костић),
 2. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Марко Животић),
 3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2024. годину,
 4. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о усвајању Предлога Анекса број 4 Уговора о поверавању обављања комуналних делатности,
 7. Предлог Одлуке о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Велико Градиште за 2024. годину,
 8. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва Општине Велико Градиште за 2023.годину,
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште са финансијским извештајем за 2023. годину,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2023. годину Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2023. годину,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023.г. (одељење Велико Градиште),
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2023. годину,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским показатељима за период 1.1.2023. до 31.12.2023.г. године Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Јавне установе Народна библиотека “Вук Караџић“ за 2023. годину,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2023. години Основне школе „Миша Живановић“ из Средњева,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2023. години Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Основне школе „Вук Караџић“ из Мајиловца за 2023. годину,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2023. годину Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ из Пожаревца,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 1.1.2023.године до 31.12.2023.године,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024.годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2024.годину,
 24. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Живорадовић Јовица),
 25. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић Ана),
 26. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Милићевић Твртко),
 27. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/7),
 28. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/8),
 29. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Благојевић Александар),
 30. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Зарић Бојан),
 31. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/11),
 32. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Миловановић Никола),
 33. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/13),
 34. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/14),
 35. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ранђеловић Стефан),
 36. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом ради исправке границе суседних катастарских парцела (Костић Бранко),
 37. Предлог Решења о именовању Комисије за родну равноправност,
 38. Предлог Решења о именовању Корисничког савета јавних служби,
 39. Предлог Решења о именовању Одбора за борбу пробив корупције,
 40. Предлог Решења о именовању Одбора за друштвене делатности,
 41. Предлог Решења о именовању Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије,
 42. Предлог Решења о именовању Одбора за заштиту и унапређење животне средине,
 43. Предлог Решења о именовању Одбора за награде и признања,
 44. Предлог Решења о именовању Одбора за пољопривреду и развој села,
 45. Предлог Решења о именовању Одбора за представке и притужбе,
 46. Предлог Решења о именовању Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности,
 47. Предлог Решења о именовању Одбора за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места,
 48. Предлог Решења о именовању Савета за здравље,
 49. Предлог Решења о именовању Савета за младе,
 50. Предлог Решења о именовању Савета за популациону политику,
 51. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 52. Информација – Финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2023. годину Црвеног крста Велико Градиште.

Н а п о м е н а: 

Прилози за тачке од 37. до 50. су истоветни и приложени су уз тачку 37.

 

Број: 000954623 2024 07837 001 000 000 001 

 

Председник Скупштине општине

Велико Градиште

Владимир Штрбац

Сазив 4. седнице Општинског већа за 25.03.2024. год. (телефонска)

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

 

С А З И В А М

4. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 25. МАРТ 2024. год. (ПОНЕДЕЉАК)

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. Нацрт Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште,
 2. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом ради исправке граница суседних катастарских парцела – Костић Бранко,
 3. Предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2024. годину,
 4. Предлог Решења о давању сагласности Предшколској установи “Мајски цвет“ Велико Градиште на број деце у васпитној групи „Пахуљица“ у радној 2023/2024 години,
 5. Предлог Решења о усвајању Програма за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Велико Градиште за 2024. годину. 

 

Председник Општинског већа

 Драган Милић,с.р

Потписан Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце

Председник општине Велико Градиште Драган Милић данас је са министарком за бригу о породици Даријом Кисић у Београду потписао Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце на територији општине Велико Градиште у 2024. години.

Министарство је по јавном позиву за доделу бесповратних средстава за ову општину определило 8.000.000 динара за суфинансирање дефинисаних мера.

 

Обавештење о затварању улице Рударево за саобраћај моторних возила

Затвара се за саобраћај моторних возила улица Рударево од раскрснице са кружним током саобраћаја односно улицом Језерска звезда до раскрцнице ка Јужном току у Белом Багрему код Великог Градишта, од дана 21.03.2024. године, ради извођења радова на пресвлачењу асфалтног застора.

Рок за извођење радова износи 60 радних дана.

Привременом саобраћајном сигнализацијом биће регулисано затварање пута, односно улице и преусмерен саобраћај на алтернативне правце.

Потписани уговори о суфинансирању/финансирању програма удружења грађана и цркава

Председник општине Велико Градиште Драган Милић потписао је данас уговоре са представницима удружења грађана и цркве о суфинансирању/финансирању програма поднетих на конкурс за 2024. годину.

Од укупно 37 удружења која су учествовала на конкурсу средства су одобрена за 26 пројеката удружења док је један од поднета два одобрен за цркву.

“Задовољство ми је када видим да имамо оволико учесника у конкурсу.“, рекао је председник Милић, подсетивши да је само пар година уназад тај број био далеко мањи.

Како је рекао, то је доказ да односи Комисије која ради буџет са грађанима доприноси квалитетној изради буџета док удружења реализују добар део програма који је важан за ову општину, а који су веома квалитетни.

Он је навео и да је за цркве са којима општина, такође, има квалитетан однос уложено два милиона динара, а поред ових средстава неколико цркава је адаптирано, изграђене су и нове, што је све за добробит грађана.

“Мала су средства, али ћемо се трудити да т у наредном периоду буде више, да се што више програма усвоји. “, закључио је Милић, пожелевши учесницима успех у раду и реализацији пројеката.

Средства у укупном износу од 3.000.000 динара добили су учесници: Удружење жена „У СРЦУ СТИГА“ Мајиловац, Удружење „ШАРАН“ Велико Градиште, Клуб одгајивача канаринаца малино „БРИЦА“ Велико Градиште, Међуопштинско удружење дистрофичара Смедерево, Удружење  жена „Сребрне нити – Затоње “ Затоње, МО Савеза слепих Пожаревац, СРК „РИБОЛОВАЧКА ПРИЧА“ Велико Градиште, КУД „Стишки бисери“ Мајиловац, Удружење жена „ЧЕШЉЕВОБАРКЕ“ Чешљева Бара, Удружење „КИЗУНА“ Београд, Удружење жена „ТОПОЛОВЧАНКЕ“ Тополовник, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште, Удружење „ВЕЛИКОГРАДИШТАНСКА ГИТАРИЈАДА“ Велико Градиште, Удружење ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“ Пожаревац, „FOCUS EUROPA FOR SOUTH EAST EUROPE“  Велико Градиште, Међуопштинско удружење цивилних инвалида рата Пожаревац, Удужење “Фокус Европа” Пожаревац, Удружење пензионера општине Велико Градиште, Удружење „Градиштанац“, Велико Градиште, Удружење одгајивача голубова Српских високолетача ЦЦ-316 “Камијево”, Кинолошко друштво „Велико Градиште“, Ловачко удружење „ГОЛУБ“, Велико Градиште, “Продужи живот” Велико Градиште, Удружење „8. дан“ Пожаревац, МО Глувих и наглувих Пожаревац и УГ „Стуб 2020“ Пожаревац док је 2.000.000 динара додељено Црквеној општини Велико Градиште.

Обавештење о обустави саобраћаја за моторна возила на тргу Младена Милорадовића

Обавештавају се учесници у саобраћају о обустави саобраћаја за моторна возила на тргу Младена Милорадовића из приступних улица Воје Богдановића, Војводе Мишића и сокака Светосавске као и ка једносмерним улицама Кнеза Лазара, Његошева, Бошка Вребалова и Војводе Путника, од дана 18.03.2024. године, ради извођења радова на реконструкцији саобраћајних и пешачких површина. Рок за извођење је 100 календарских дана.

У току извођења радова биће постављена привремена саобраћајна сигнализација ради регулисања саобраћаја.

 

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта (ажурирано)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш Број: 000857943 2024 07837 004 005 350 068
Датум: 15.03.2024.год.
Велико Градиште

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за:

 • Изградњу туристичког објекта апартманског типа на кп.бр. 4672 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „Fast Projekt“ д.о.о. ул. Бошка Вребалова бр.1 у Великом Градишту и Васиљевић Виолете из Тополовника ул.Партизанска бр.9, број предмета 000857943 2024 07837 004 005 350 068;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 22.03.2024.године до 28.03.2024.године у згради Општине Велико Градиште. Ближе информације могу се добити сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова у канцеларији бр. 11 и 12 у приземљу, а лице задужено за  давање информација поводом јавне презентације је Стефан Стевић, спец.струк.инж.арх..

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 28.03.2024. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

Урбанистички пројекат (ажурирано)

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print