Општи позив за увођење у војну евиденцију

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОПШТИ ПОЗИВ 

ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

 

На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“, бр.88/09 и 95/10) и члана 4. став 3. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Сл. гласник РС“ бр.100/11), позивамо сва лица мушког пола, рођена 1998. године и старијих годишта, која из одређених разлога нису уведена у војну евиденцију у календарској години у којој су навршила осамнаест година живота, да се јаве у

ЦЕНТАР  МИНИСТАРСТВА  ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Улица Житни трг бр. 1, соба 18

ради увођења у војну евиденцију

 

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког радног дана у периоду од 01. фебруара до 29. фебруара 2016. године, од 09.00 до 14.00 часова. 

Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује изводом из матичне књиге рођених или уверењем о држављанству, а у иностранству – и важећом путном исправом.

Регрути који бораве у иностранству дужни су да се ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Општи позив производи исто правно дејство као и појединачни позив (чл.10. Закона о војној, радној и материјалној обавези). 

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Измена саобраћаја у главној улици у Великом Градишту

Мења се режим саобраћаја у улици Кнеза Лазара у Великом Градишту тако што се укида „пешачка зона“ односно, забрана саобраћаја за моторна возила у временском периоду од 18.00 до 02.00 часова.

Све остало  везано за режим саобраћаја у поменутој улици остаје непромењено.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Ј А В Н И   О Г Л А С 

 за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем  и курс за резервне официре Војске Србије.

 1. Право пријављивања на добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2016. години навршавају од 19 до 30 година живота.

 Општи услови:

1) да је држављанин Републике Србије;

2) да се не води кривични поступак, односно да није правоснажно осуђиван за кривично        дело за које се гони по службеној дужности;

3) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;

4) да је здравствено способан за војну службу и

5) да није одслужио војни рок са оружјем.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

6) да има завршену високу школу одговарајуће струке од значаја за Војску Србије  (основне академске студије или основне струковне студије),

7) да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и

8) да има позитивну безбедносну проверу. 

 1. Подношење пријаве и потребна документација

Пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу Велико Градиште, према месту пребивалишта.

Кандидат који има пребивалиште или боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:

1) доказе о испуњавању општих услова јавног огласа, изузев тачака 4. и 5;

2) фотокопију личне карте или пасоша (оригинал документа на увид);

3) фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и

4) биографију.

Кандидат за резервног официра уз пријаву за курс прилаже и следеће доказе:

5) уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста, и

6) писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

Образац пријаве за добровољно служење војног рока са оружјем кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу и он садржи: име и презиме, име оца, датум рођења, адресу становања, стручну спрему, знања и вештине, као и друге податке о кандидату.

 1. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре у Војсци Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата за упућивање на добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата у центре за обуку и курс за резервне официре за одређени упутни рок. 

 1. Закључивање уговора

Изабрани кандидати за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе везане за добровољно служење војног рока, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока са оружјем, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока са оружјем и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока са оружјем.

Све додатне информације у вези са добровољним служењем војног рока са оружјем могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на интернет презентацији „www.budiprofesionalac.rs”.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије у 2016. години је стално отворен, а рангирање кандидата вршиће се периодично, у складу са упутним роковима.

Новогодишња честитка председника општине

Грађанима општине Велико Градиште честитам Нову годину и Божић са жељом да их, са својим најдражима, дочекају у здрављу и добром расположењу.

Нека вам 2016. година донесе више љубави, здравља и напретка у приватном животу и послу.

Председник општине,
Драган Милић

Новогодишња честитка Скупштине општине

Драги суграђани,

У име Скупштине општине и у своје лично име честитам вам Нову 2016. годину.

Желим вам пуно успеха у животу и раду. Такође честитам и Божићне празнике и желим вам добро здравље и дуг живот, много радости и среће.

Мир божји, Христос се роди!

Председник Скупштине општине,
Браниславка Шуловић

Новогодишња честитка ЈКП „Дунав Велико Градиште“

У  име  колектива  ЈКП  „ДУНАВ  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“  желим Вам Срећну нову Годину и Божићне празнике.

Не желим да Вам се остваре све жеље јер онда више нећете желети..   ни сви снови јер онда више нећете сањати..

Желим да вам се оствари онолико колико је довољно да будете срећни….

Мир  божји  Христос се роди.
Директор ЈКП „ДВГ“

Радосав Живковић

Обилазак тврђаве Рам

Заменик председника општине, Слађан Марковић је јуче 10.12.2015.године обишао тврђаву Рам где се тренутно изводе земљани радови – уклаљање слоја земље како би се дошло до приземља тј. најнижег нивоа трђаве. Радове изводи Регионални завод за заштиту споменика Смедерево. На жалост, неће у овој фази бити завршени комплетни радови због недостатака средства. Општина Велико Градиште и Регионални завод за зашититу споменика Смедерево ће уложити све напоре у циљу обезбеђивања додатних средства како би се радови завршили и тврђава била доступна за посету туриста . Реализацијом комплетних земљааних радова, уклониће се слој земље који се вековима таложио на овом утврђењу и на тај начин ће туристи ће имати бољи прилаз тврђави и јану слику о утврђењу осбзиром да ће моћи да посете  и приземни ниво који је тренутно под земљом.

20151210_103845 20151210_103552 20151210_103527 20151210_103425

Jавном увиду у нацрт плана детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту

Обавештење

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту.

Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од  11.12.2015. године до 11.01.2016. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  приземљу,  сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова. У току трајања јавног увида, дана 05.01.2016. године у 12,00 часова, соба бр. 11 у приземљу, биће организована јавна презентација Плана детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту.

Заинтересовани током јавног увида своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 11.01.2016. године до 14,00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Линк до прилога:

http://www.urbanizamvelikogradiste.org.rs/Planski%20dokumenti/Obilaznica/Obilaznica.pdf

За урбанистичку службу:

Стефан Стевић,спец.струк.инж.арх.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-152/2015-06

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације дела насеља Калиновац у Општини Велико Градиште

Обавештење

 

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште.

Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од  11.12.2015. године до 11.01.2016. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  приземљу,  сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова. У току трајања јавног увида, дана 05.01.2016. године у 10,00 часова, соба бр. 11 у приземљу, биће организована јавна презентација Плана детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште.

Заинтересовани током јавног увида своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 11.01.2016. године до 14,00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Линк до прилога:

http://www.urbanizamvelikogradiste.org.rs/Planski%20dokumenti/Kalinovac/Kalinovac.pdf

За урбанистичку службу:

Стефан Стевић,спец.струк.инж.арх.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-151/2015-06

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за изградње општине Велико Градиште

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44-2014-др. закон) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање  директора ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште број 023-72/2015-01-1 од 25.11.2015. године оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈП  ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I Јавно предузеће:

ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, ул. Житни трг бр.1

II Функција за коју се врши избор:

Директор ЈП  Дирекција за изградњу општине Велико Градиште.

III ПословиДиректора и услови за именовање:

Послови директора: представља и заступа јавно предузеће; oрганизује и руководи процесом рада;води пословање јавног предузећа;одговара за законитост рада јавног предузећа;предлажегодишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;предлаже финансијске извештаје;извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.

Услови за именовање лица:

1)  да је пунолетнo и пословно способно;

2)  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће;

3)  да има високо или више образовање;

4)  да има најмање три године радног искуства;

5) да није члан органа политичке странке, односно да му је одеђено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

6)  да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;

7)  да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа .

Учесници конкурса за именовање директора Јавног предузеће дужни су да уз пријаву на конкурс поднесу Програм развоја Јавног предузећа и повећања добити.

 

Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Велико Градиште.

IV  Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријавa је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“. Оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 97 од 28.11.2015. године.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

V   Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

 • Уверење о држављанству;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Диплома о стручној спреми;
 • Исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
 • Радна књижица;
 • Уверење да кандидат није осуђиван на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности;
 • Уверење да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа;
 • Програм развоја и повећања добити Јавног предузећа.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.

VI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Скупштина општине Велико Градиште, Комисији за именовања

са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање Директора ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште – НЕ ОТВАРАЈ

улица Житни трг бр. 1

12220 Велико Градиште

 

VII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Милан Митић, секретар Скупштине општине Велико Градиште, број телефона 012/660-124.

VIII   Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Kомисија за именовања коју је образовала Скупштина општине Велико Градиште.

Изборни поступак спровешће се у више делова. Стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата, Комисија ће утврдити провером и оценомпутем :

 

 • усмене провере,
 • писмене провере (тестирање) и
 • оцене достављених предлога програма јавног предузећа.

 

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“, као и на званичној интернет презентацији општине Велико Градиште,http://velikogradiste.rs/ .

image_pdfimage_print