БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ

Бесплатна правна помоћ за грађане као њене кориснике установљена је у складу са Законом о бесплатној правној помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018).

Контакт: Бојан Милојковић, канцеларија бр. 42, телефон 012/662-124

Услови за бесплатну правну помоћ

Обрасци

Кодекс професионалне етике пружаоца бесплатне правне помоћи – 16.12.2019