– 353-326/2023-06 Урбанистички пројекат за реконструкцију и надградњу објекта к.п.бр. 510 К.О. Велико Градиште

o Наручилац урбанистичког пројекта: Станковић Иван из Десина и Стокић Драгана из Великог Градишта

o Израђивач урбанистичког пројекта: Пројектни биро „Гранд ИМ“ из Великог Градишта, улица Мирка Матића број 1

o урбанистички пројекат

o потврда урбанистичког пројекта