o Наручиоци урбанистичког пројекта: Миловановић Горан из Великог Градишта и Митић Јасмина из Великог Градишта

o Израђивач урбанистичког пројекта: Пројектни биро „Конструкт инжењеринг НМ“ из Великог Градишта, улица Мирослава Тирше број 1

o урбанистички пројекат

o потврда урбанистичког пројекта

image_pdfimage_print