o Наручиоци урбанистичког пројекта: Гроздановић Дејан из Нишке Бање и Гроздановић Драгана из Нишке Бање

o Израђивач урбанистичког пројекта: ГП „БОБИНГ“ из Великог Градишта, улица Војводе Путника број 43

o урбанистички пројекат

o потврда урбанистичког пројекта

image_pdfimage_print