Сазив 11. седнице Општинског већа за 10.07.2024. године са допуном

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

С А З И В А М

11. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 10.07.2024. год. (СРЕДА)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у 08,00 сати.

 

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. Предлог Одлуке о давању позитивног мишљења Скупштини општине Велико Градиште на Предлог Одлуке о додели општинских награда за 2024. годину,
 2. Предлог Одлуке о давању позитивног мишљења Скупштини општине Велико Градиште на Предлог Одлуке о додели повеље за 2024. годину,
 3. Предлог Одлуке о давању мишљења Скупштини општине Велико Градиште на Предлог Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије Велико Градиште у сталном саставу,
 4. Нацрт Одлуке о давању на коришћење Месној заједници Кисиљево, непокретности у јавној својини општине Велико Градиште,
 5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Митровић Стефан),
 6. Нацрт Решења о укидању својства јавног пута, (К.О. Велико Градиште),
 7. Нацрт Решења о укидању својства јавног пута, (К.О. Дољашница),
 8. Нацрт Решења о укидању својства јавног пута, (К.О. Поповац),
 9. Нацрт Решења о укидању својства јавног пута, (К.О. Царевац),
 10. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину (4. измена),
 11. Нацрт Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Граиште за 2024. годину Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ (трећа допуна),
 12. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 13. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште,
 14. Нацрт Решења о именовању чланова Надзорног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште,
 15. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 16. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 17. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“,
 18. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“,
 19. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“,
 20. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“,
 21. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Велико Градиште,
 22. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације Велико Градиште,
 23. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Јавне установе Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 24. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Јавне установе Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 25. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Општинске управе општине Велико Градиште,
 26. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 27. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Хиландарског лекарског друштва из Београда,
 28. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Туристичке организације општине Велико Градиште,
 29. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „Дунавац 1929“ Кисиљево,
 30. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште бр. 832 од 13.06.2024. године,
 31. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа у Парници П.бр. 109/2024 пред Основним судом у Великом Градишту,

допуна:

32. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве – СТВАРНОСТ – Избор за МИС Сребрног језера
33. Одлука о коришћењу средстава ТБР – ФК Раднички Пожежено
34. Одлука о коришћењу средстава ТБР – Председник општине
35. Разно.

 

Председник Општинског већа

Драган Милић,с.р

image_pdfimage_print