Сазив 9. седнице Општинског већа за 13.06.2024. године (телефонска)

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

 

С А З И В А М

9. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 13.06.2024. год. (ЧЕТВРТАК) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

  1. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
  3. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења ОШ „Миша Живановић“ из Средњева,
  4. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
  5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Спортског удружења „11 Три“ из Београда – Чукарица,
  6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ Спортски центар Велико Градиште,
  7. Предлог Решења о додели средстава, на основу Захтева Савеза проналазача Србије из Београда,
  8. Предлог Решења о именовању Локалне комисије за капиталне инвестиције општине Велико Градиште

 

Председник Општинског већа

Драган Милић, с.р

image_pdfimage_print