Сазив 10. седнице Општинског већа за 26.06.2024.

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

С А З И В А М

10. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 26.06.2024. год. (СРЕДА) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења Председника Скупштине општине Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења Заменика председника општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Председника Скупштине општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева СУ „АS VOLLEY“ Велико Градиште
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „Макце“ из Макца,
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „Млади борац“ из Мајиловца,
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „Баштован 2015“ из Царевца,
 12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Шах клуба Велико Градиште,
 13. Предлог Решења о укидању Решења Општинског већа општине Велико Градиште број 464-146/2023-01-4 од 20.06.2023. године (Удружење ПУЖ),
 14. Предлог Решења о давању саглсности Удружењу Љубитеља коња „кнез Милош“ из Камијева за коришћење к.п.бр. 1576 К.О. Камијево.

Председник Општинског већа

Драган Милић,с.р

image_pdfimage_print