Сазив 7. седнице Општинског већа за 16.05.2024. год (телефонска)

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

С А З И В А М

7. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 16.05.2024. год. (ЧЕТВРТАК) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

  1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева МЗ Тополовник, (санација дивљих депонија),
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Creativa MS из Велике Плане (избор Мис Дунава)
  3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште, (лечење),
  4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште, (храна),
  5. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште,
  6. Предлог Решења о додели додатних средстава, СУ за бокс и кик бокс боксинг планет из Пожаревца.

Председник Општинског већа

Драган Милић,с.р

image_pdfimage_print