Коначна листа реда првенства одабраних корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за доделу средстава намењених економском
оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности
Број: 000304681 2023 07837 002 000 000 001
Датум:  10.5.2024. године
Велико Градиште

 

На основу члана 5. став 3. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглица кроз доделу доходовних активности закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Р.Србије, број 9-9/1351 од 15.11.2023.године и општине Велико Градиште, број 362653 2023 од 20. 11. 2023.године и члана 18. Правилника о раду Комисије, Комисија је на својој седници дана 10.5.2024.године, утврдила

 

КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНТСВА

Одабраних корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности

 

Утврђује се коначна листа одабраних корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породица избеглица који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште и то за следећа лица:

Редни број Број предмета Презиме и име   носиоца домаћинства,место пребивалишта Да активност за коју је помоћ тражена доприноси побољшању услова живота Да је корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку код НСЗ Да има претходно искуство у обављању активности Да поседује знање и вештине за обављање активности Да има регистровану делатност Да покреће активност-помоћ користи први пу/други пут/трећи пут Породично домаћинство/са дететом/децом до 18 година и/или студентом до 26 година Жена носилац домаћинства Укупан број бодова
1 000583531 2024 07837 004 001 000 001 Драгомир Купрешак,

Кусиће

10 / 10 / 20 20 10 / 70
2 000569587 2024 07837 004 001 000 001 Борислав Газибарић,

Велико Градиште

10 / 10 10 20 / / / 50
3 000505160 2024 07837 004 001 000 001 Драгослав Јовановић,

Велико Градиште

10 / 10 10 20 / / / 50

Са лицима рангираним на листи из става 1.ове Одлуке и то од броја 1 до 3, општина Велико Градиште ће закључити уговоре којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе помоћи намењеној економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности.

Упутство о правном средству: На коначну листу првенства за доделу помоћи може се уложити жалба на коначну листу Општинском већу, преко Комисије у року од 15 дана од дана објављивања.

К О М И С И Ј A

image_pdfimage_print