Сазив 6. седнице Општинског већа за 30.04.2024. године

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

С А З И В А М

6. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 30. АПРИЛ 2024. год. (УТОРАК) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2023. годину,
 2. Предлог Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2024. годину,
 3. Предлог Одлуке о усвајању Програма запошљавања општине Велико Градиште за период 2024. – 2026. године са акционим планом за период од 2024. до 2026. године за спровођење програма запошљавања у општини Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ (једнократна помоћ – лечење),
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ (сервисирање аута),
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Туристичке организације општине Велико Градиште (поправка ограда, кабина..),
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈКП „Дунав Велико Градиште“, (чишћење смећа и кабастог отпада),
 8. Предлог Решења о давању на привремено коришћење стамбеног објекта (Ивановић Јованка),
 9. Предлог Решења о додели једнократне новчане помоћи по Захтеву Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 10. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњих програма спортских организација за 2023. годину од 25.04.2024.године, Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма из области спорта у општини Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о давању сагласноси на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 27/24 пред Основним судом у Великом Градишту (Јанковић Милош),
 12. Предлог Решења о давању сагласноси на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 21/24 пред Основним судом у Великом Градишту, (Јовановић Горан),
 13. Предлог Решења о давању сагласноси на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 92/24 пред Основним судом у Великом Градишту, (Јовановић Драган),
 14. Предлог Решења о давању сагласноси на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 55/24 пред Основним судом у Великом Градишту, (Јецић Бранислав),
 15. Предлог Решења о усвајању Захтева за накнаду материјалне штете на возилу Јовановић Драгану из Кучева.

Председник Општинског већа

Драган Милић,с.р

image_pdfimage_print