Сазив 4. седнице Општинског већа за 25.03.2024. год. (телефонска)

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

 

С А З И В А М

4. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 25. МАРТ 2024. год. (ПОНЕДЕЉАК)

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

  1. Нацрт Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште,
  2. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом ради исправке граница суседних катастарских парцела – Костић Бранко,
  3. Предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2024. годину,
  4. Предлог Решења о давању сагласности Предшколској установи “Мајски цвет“ Велико Градиште на број деце у васпитној групи „Пахуљица“ у радној 2023/2024 години,
  5. Предлог Решења о усвајању Програма за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Велико Градиште за 2024. годину. 

 

Председник Општинског већа

 Драган Милић,с.р

image_pdfimage_print