Сазив 3. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 12.03.2024.

На основу члана 10. Пословника општинског већа општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“ бр. 6/2023)

 

С А З И ВА

3. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

за 12.03.2024.године (уторак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у Свечаној сали СО Велико Градиште са почетком у 08:00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2024. годину,
 2. Нацрт Одлуке о усвајању Предлога Анекса број 4 Уговора о поверавању обављања комуналних делатности,
 3. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште,
 4. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Живорадовић Јовица),
 5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић Ана),
 6. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Милићевић Твртко),
 7. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/7),
 8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/8),
 9. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Благојевић Александар),
 10. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Зарић Бојан),
 11. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/11),
 12. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Миловановић Никола),
 13. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/13),
 14. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/14),
 15. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ранђеловић Стефан),
 16. Нацрт Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва Општине Велико Градиште за 2023.годину,
 17. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште са финансијским извештајем за 2023. годину,
 18. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2023. годину,
 19. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2023. годину Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште,
 20. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 1.1.2023.године до 31.12.2023.године,
 21. Нацрт Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024.годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,
 22. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2024.годину,
 23. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 24. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2023. години Основне школе „Миша Живановић“ из Средњева,
 25. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2023. години Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 26. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Основне школе „Вук Караџић“ из Мајиловца за 2023. годину,
 27. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2023. годину Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ из Пожаревца,
 28. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2023. годину,
 29. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским показатељима за период 1.1.2023. до 31.12.2023.г. године Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 30. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду Јавне установе Народна библиотека “Вук Караџић“ за 2023. годину,
 31. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023.г. (одељење Велико Градиште),
 32. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 33. Информација – Финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2023. годину Црвеног крста Велико Градиште,
 34. Предлог Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2024. годину,
 35. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2023. годину,
 36. Предлог Решења о усвајању Извештаја о утрошеним средствима цркава и верских заједница у 2023. години,
 37. Предлог Одлуке о избору програма за финансирање цркава и верских заједница у 2024. години,
 38. Предлог Решења о усвајању Извештаја о утрошеним средствима од стране удружења грађана у 2023. години,
 39. Предлог Одлуке о додели средстава удружењима,
 40. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште за 2022. и 2023.годину Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште,
 41. Предлог Решења о усвајању Захтева бр. 000568513 2024 07837 003 000 000 001 од 19.2.2024.г. Јавног бележника Славице Јовановић из Великог Градишта,
 42. Предлог Решења о усвајању Захтева бр. 000700414 2024 07837 003 000 416 192 од 23.2.2024.г. Угоститељске радње “Пивнице НД“ Драган Коцмановић предузетник из Великог Градишта,
 43. Предлог Решења о давању сагласности на промене цена комуналних услуга на Захтев ПД „Spider Serbia“ Београд-Борча,
 44. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Ценовника услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште број 498-1/2024 од 26.2.2024. године који је донео Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“
 45. Предлог Решења о давању сагласности на измену Ценовника пијачних услуга број 499-1/2024 од 26.2.2024. године који је донео Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 46. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку МЗ Тополовник о давању закупу пословног простора (СТР Никола),
 47. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку МЗ Мајиловац, о давању у закуп пословног простора (Еко мај),
 48. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку МЗ Дољашнице о давању у закуп пословног простора (УР Албина ЛС),
 49. Предлог Решења о разрешењу и именовању заменика комаданта и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Велико Градиште,
 50. Предлог Решења о утврђивању престанка дужности председника Жалбене комисије општине Велико Градиште,
 51. Разно.

Број: 000901080 2024 07837 003 000 000 001

 

Председник Општинског већа

Драган Милић,с.р.