Почиње пролећно чишћењe града

ОДНОШЕЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА
У АПРИЛУ 2024. ГОД.

за

Велико Градиште (град), Бели Багрем и Рударево

ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИ
ОДЛАЖУ ДАНИМА:
– ПОРЕД
КАНТЕ
ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ:

– ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА

ГРАД

понедељак ⇒

петак  ⇒

среда ⇒

 08.04.

 12.04.

 17.04.

09.04.     14.04.

11.04.     20.04.

БЕЛИ БАГРЕМ

 и РУДАРЕВО

 

/

08.04.     14.04.

09.04.     17.04.

11.04.      20.04.

12.04.

КАБАСТИ  ОТПАД  ЈЕ, ЗАВИСНО ОД ВРСТЕ, ПОТРЕБНО УРЕДНО ОДЛОЖИТИ, УВЕЗАТИ ИЛИ ПРИКУПИТИ У КЕСЕ

Можете одложити дотрајале предмете, стари намештај, делове санитарне опреме, баштенски отпад и слично.

Немојте одлагати отпадни грађевински материјал – шут!

Примереним одлагањем кабастог отпада из домаћинстава спречавамо стварање дивљих депонија
и дајемо свој допринос чистијој и здравијој животној средини. 

Хвала вам што одвајате отпад!

image_pdfimage_print