Захтев ПД “Spider Serbia“ за промену цена

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Велико Градиште, објављује захтев који је упутио ПД “Spider Serbia“ Општинском већу на давање сагласности.

Захтев се објављује пре одлучивања и доношења одлуке по истом.

Захтев за промену цена