Сазив 2. седнице Општинског већа за 27.02.2024. (телефонска)

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

 

С А З И В А М

2. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 27. ФЕБРУАР 2024. год. (УТОРАК)

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

  1. Предлог Одлуке о оснивању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште,
  2. Предлог Решења о давању у закуп пословног простора, (ул. кнеза Лазара),
  3. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева СУ „АС ВОЛЕЈ“ Велико Граиште. 

 

Председник Општинског већа

Драган Милић,с.р