Oбавештење: Субвенције за самозапошљавање дугорочно незапослених лица у 2024. години

Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање дугорочно незапослених лица у 2024. години.

Субвенција за самозапошљавање намењена је дугорочно незапосленим лицима која имају завршену обуку за развој предузетништва и воде се на евиденцији дуже од 12 месеци у оквиру следећих филијала Националне службе за запошљавање:

  • Филијала Панчево (Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин, Опово);
  • Филијала Пожаревац (Пожаревац, Голубац, Мало Црниће, Жабари, Велико Градиште, Петровац, Кучево, Жагубица, Костолац);
  • Филијала Јагодина (Јагодина, Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац, Рековац) и
  • Филијала Прокупље (Прокупље, Блаце, Куршумлија, Житорађа).

Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000 динара, односно 330.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Рок за пријаву је до 11. марта 2024. године. Одлука о одобравању субвенције доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавног позива.

Право на доделу субвенције незапослени може да оствари под условом да је:

– у моменту подношења захтева за доделу субвенције за самозапошљавање пријављен на евиденцију незапослених Националне службе у горе наведеним филијалама и има статус дугорочно незапосленог лица;

– завршио обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације до дана подношења захтева;

– испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби до дана подношења захтева и

– у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе која води евиденцију о незапосленом лицу, непосредно, путем поште или електронским путем на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици филијала Национaлне службе у Панчеву, Пожаревцу, Јагодини и Прокупљу или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици филијала Националне службе у Панчеву, Пожаревцу, Јагодини и Прокупљу преко Позивног центра телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Субвенције од 300.000 динара за покретање сопственог бизниса – Портал предузетништва (preduzetnistvo.gov.rs )

image_pdfimage_print