Информација о стандардизованом сету услуга који спроводе акредитоване регионалне развојне агенције (АРРА), у 2024. години

Акредитоване Регионалне Развојне Агенције (АРРА), спроводе Стандардизовани сет услуга, микро, малим и средњим предузећима и предузетницима, задругама, кластерима и субјектима социјалног предузетништва и он обухвата 6 група стандардизованих услуга које су бесплатне и то:

1) Информације;

2) Промоције;

3) Обуке;

4) Саветодавне услуге;

5) Менторинг;

6) Теренску контролу.

  1. Информације

Под пружањем информација у смислу овог програма сматра се пружање информација везаних за: започињање пословања, даљи развој пословања, расположиве програме подршке,  домаће и стране изворе финансирања, правне прописе и обавезе од значаја за пословање, као и друге информације од значаја за развој МСПП. Информације се пружају лично, путем телефона, мејла и друштвених мрежа, као и изјава за штампу и гостовања у ТВ емисијама, издавања инфо листа, лифлета, брошура и др. 

  1. Промоције

–  минимум 15 промотивних догађаја у току године;

– минимум по један промотивни догађај у току године у свакој локалној самоуправи која је оснивач АРРА,;

– инфо дан за жене предузетнице 4. марта 2024. године – „Дан отворених врата за жене предузетнице”;

– инфо дан и то 20. новембра 2024. године на међународни дан социјалног предузетништва посвећен развоју социјалног предузетништва;

– четири инфо дана годишње за студенте, ученике средњих школа и ученике из виших разреда основних школа са циљем промоције предузетништва и предузетничког духа на факултетима, високим струковним, средњим и основним школама;

У складу са Упутством АРРА је у обавези да месечни план промоција за наредни месец објави на свом сајту и достави до 25. у текућем месецу РАС и Министарству.

  1. Обуке

А) Обавезни модули:

1) Обука за почетнике у пословању (у трајању од два дана);

2) Обука за социјално предузетништво намењена свим потенцијалним и постојећим    субјектима социјалног предузетништва (у трајању од једног дана).

Б) Опциони модули једнодневних обука:

1) припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност;

2) финансијско управљање;

3) извоз – за оне који први пут извозе;

4) маркетинг и продаја;

5) електронско пословање и информационе технологије у пословању;

6) преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање;

7) иновације;

8) припрема за Јединствено европско тржиште;

9) учешће МСП у jавним набавкама;

10) обука за жене предузетнице.

У складу са Упутством АРРА је у обавези да месечни план обука за наредни месец објави на свом сајту и достави до 25. у текућем месецу РАС и Министарству.

  1. Саветодавне услуге

1) провера документације и on line подношење пријаве и пратећих докумената на сајт Фонда, који се односе на програме за почетнике, младе и жене, а које реализују Министарство и Фонд у трајању од једног сата;

2) помоћ у: изради пословног плана, припреми и провери документације и on line подношењу пријаве за програме који се односе на почетнике, младе и жене које реализују Министарство и Фонд у трајању од највише шест сати;

3) помоћ у изради пословног плана за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање у трајању од највише два сата;

4) помоћ у припреми документације и изради пословног плана приликом пријаве за програм који се односи на развојне пројекте који реализују Министарство и Фонд у трајању од највише дванаест сати;

5) помоћ у изради пословног плана приликом пријаве за остале кредите код Фонда у трајању од највише пет сати;

6) подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и РАС у трајању од највише три сата;

7) саветодавне услуге код започињања пословања у трајању од највише три сата (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора);

8) саветодавне услуге за развој пословања од највише два сата (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, донаторске подршке, подршка у пословном повезивању и умрежавању).

  1. Менторинг

Корисници менторинга могу бити МСПП који послују до три године или се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак на тржишту.

6) Теренска контрола

За МССП са територије општине Велико Градиште, надлежна је Акредитована регионална агенција Браничево – Подунавље са седиштем у Пожаревцу, Стари корзо 30/3.

Контакт подаци: Саша Дедеић, саветник за МСП и предузетништво.

Електронска пошта: sasa.dedeic@rra-bp.rs

Телефон: 060 5 600 700

image_pdfimage_print