Сазив 1. седнице Скупштине општине за 29.01.2024.

На основу члана 78. став 3 Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 3/23),

САЗИВАМ

1. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 29. ЈАНУАР 2024. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине 29. ЈАНУАРА 2024. ГОДИНЕ, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

  1. Избор Председника Општине Велико Градиште, Заменика председника Општине Велико Градиште и чланова Општинског већа општине Велико Градиште,
  2. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште
  1. Предлог Решења о именовању Одбора за избор и именовања,
  2. Предлог Решења o образовању комисије за прибављање и располагање грађевинским земљиштем у јавној својини и  именовању чланова комисије.

Седница скупштине се сазива у складу са чланом 78. став 3 из разлога хитног избора извршних органа општине Велико Градиште и именовању радних тела СО.

Напомена: Услед редовног годишњег одржавања система за електронску доставу сагласно члану 79. став 6 Пословника Скупштине општине Велико Градиште сазив и материјал за 1. седницу СО доставља се у писаном облику.

Број: 000120275 2024 07837 000 000 060 003

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине Велико Градиште

Владимир Штрбац

image_pdfimage_print