Сазив 9. седнице (телефонске) Привременог органа општине за 19.12.2023.

На основу тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Велико Градиште и образовању Привременог органа општине Велико Градиште (“Службени гласник РС“, број 94 /23) и члана 12. Пословника Привременог органа општине Велико Градиште( „Службени гласник општине Велико Градиште“бр.35/2023)

 

САЗИВАМ

9. СЕДНИЦУ (ТЕЛЕФОНСКУ) ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 19. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

 

Седница Привременог органа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем у 13:00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

  1. Предлог Одлуке о покретању поступка давања у закуп вертикалног кеја у Великом Градишту
  2. Предлог Решења о образовању Комисије за вршење теренске контроле корисника бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом
  3. Предлог Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште
  4. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (Туристичка организација – уштеде)
  5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ОУ депонија и мобилијар пројекат)
  6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (Национални савет Влаха у републици Србији)
  7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ФК Рам – свлачионице)
  8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (КУД Стишки бисери – просторија)
  9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара – Дом културе)
  10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (МЗ Печаница – поправка струје)

Број:  000459135 2023 07837 001 000 000 001

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Милић