Сазив 8. седнице (телефонске) Привременог органа општине за 14.12.2023. год.

На основу тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Велико Градиште и образовању Привременог органа општине Велико Градиште (“Службени гласник РС“, број 94 /23) и члана 12. Пословника Привременог органа општине Велико Градиште( „Службени гласник општине Велико Градиште“бр.35/2023)

 

САЗИВАМ

8. СЕДНИЦУ (ТЕЛЕФОНСКУ) ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 14. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

 

Седница Привременог органа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем у 08:00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

  1. Предлог Решења о усвајању захтева (Живковић Живанка – Божанић Мирјана)
  2. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (Општинска управа – уштеде)
  3. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (Скупштина и Председник – уштеде)
  4. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (ЈУ Спортски центар – угоститељске)
  5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ЈУ Спортски центар план ризика)
  6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ПУ Мајски цвет – прослава)
  7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ПУ Мајски цвет)
  8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (Општинска управа – пројекти, помоћ, МЗ, казне)

Број:  000439350 2023 07837 001 000 000 001

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Милић с.р.

image_pdfimage_print