Сазив 6. седнице (телефонске) Привременог органа општине за 06.12.2023.

На основу на основу тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Велико Градиште и образовању Привременог органа општине Велико Градиште (“Службени гласник РС“, број 94 /23) и члана 12. Пословника Привременог органа општине Велико Градиште( „Службени гласник општине Велико Градиште“бр.35/2023)

 

САЗИВАМ

6. СЕДНИЦУ (ТЕЛЕФОНСКУ) ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 06. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

 

Седница Привременог органа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о усвајању студије акустичности за територију општине Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о додели стипендија по II конкурсу за школску 2023/2024. годину,
 3. Предлог Решења о одређивању повереника цивилне заштите општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Народна библиотека „Вук Караџић“ – уштеде),
 5. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (ПУ „Мајски цвет“ – уштеде),
 6. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Средња школа „Милоје Васић“ – уштеде),
 7. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (ОШ „Иво Лола Рибар“ – уштеде),
 8. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (ОШ „Миша Живановић“ (уштеде),
 9. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (ОШ „Вук Караџић – уштеде),
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Удружење Друг са друма),
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Народна библиотека „Вук Караџић“ – горионик),
 12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ – комуналне и компјутерске услуге),
 13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ПУ „Мајски цвет“ – разно),
 14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Средња школа „Милоје Васић“ – поправка радијатора),
 15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОШ „Иво Лола Рибар“ – разно),
 16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОШ „Миша Живановић“ – хигијена),
 17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОШ „Вук Караџић“ – платни промет),
 18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Локални економски развој – Месне заједнице),
 19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Удружење пензионера),
 20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОК ВГСК),
 21. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Тополовник црква),
 22. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Црква Царевац),
 23. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (помоћ у лечењу – Магдалена Миленковић).

Број: 000415679 2023 07837 001 000 000 001

 

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Милић с.р.

image_pdfimage_print