Сазив 11. седнице Привременог органа општине за 28.12.2023.

На основу тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Велико Градиште и образовању Привременог органа општине Велико Градиште (“Службени гласник РС“, број 94 /23) и члана 12. Пословника Привременог органа општине Велико Градиште( „Службени гласник општине Велико Градиште“бр.35/2023)

 

САЗИВАМ

11. СЕДНИЦУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 28. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

 

Седница Привременог органа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 08,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште
 2. Предлог Одлуке о именовању комисије за планове општине Велико Градиште
 3. Предлог Одлуке о превозу деце ради похађања припремног предшколског програма и ученика основне школе
 4. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера
 5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште
 6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама на територији општине Велико Градиште
 7. Предлог Решења о отуђењу посебних делова – станова на основу Закона о избеглицама
 8. Предлог Решења о укидању својства јавног пута
 9. Предлог Решења о давању у закуп у поступку непосредне погодбе непокретности вертикални кеј у Великом Градишту
 10. Предлог Решења о утврђењу (Митровић Владан)
 11. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм активности сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2024. годину, ПД Спајдер Србија
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024.годину
 13. Предлог Решења о усвајању жалбе, поништавање решења Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште и враћања на поновни поступак
 14. Предлог Решења о утврђивању висине накнаде за рад мртвозорника
 15. Предлог Правилника о трошковима репрезентације
 16. Предлог Тарифе општинских административних такси и накнада за 2024. годину
 17. Предлог Јавног конкурса за суфинансирање/финансирање програма/пројеката Цркава и верских заједница у 2024.години
 18. Предлог Јавног конкурса за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана у 2024.години
 19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (грађевински материјал – Забела)
 20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (Општинска управа – деца и породица)
 21. Информација – Програм Црвеног крста за 2024. Годину

Број: 000491961 2023 07837 001 000 000 001

 

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Милић

image_pdfimage_print