Сазив 10. седнице (телефонске) Привременог органа општине за 25.12.2023. год.

На основу тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Велико Градиште и образовању Привременог органа општине Велико Градиште (“Службени гласник РС“, број 94 /23) и члана 12. Пословника Привременог органа општине Велико Градиште( „Службени гласник општине Велико Градиште“бр.35/2023)

 

САЗИВАМ

10. СЕДНИЦУ (ТЕЛЕФОНСКУ) ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 25. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ 

 

Седница Привременог органа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем у 08:00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

  1. ПредлогРешење о одобравању исплате једнократне новчане помоћи за лечење болесне деце
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (Тенис)
  3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ОШ „Миша Живановић“ – материјал)
  4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ОУ ЛЕР – МЗ Кусиће)

Број:  000483292 2023 07837 001 000 000 001

 

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Милић

image_pdfimage_print