Сазив 5. седнице Привременог органа општине за 01.12.2023.

На основу на основу тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Велико Градиште и образовању Привременог органа општине Велико Градиште (“Службени гласник РС“, број 94 /23) и члана 12. Пословника Привременог органа општине Велико Градиште( „Службени гласник општине Велико Градиште“бр.35/2023)

 

САЗИВАМ

5. СЕДНИЦУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 01. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

 

Седница Привременог органа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 08,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем на Сребрном језеру на територији општине Велико Градиште,
 2. Предлог Oдлуке о ангажовању екстерне ревизије,
 3. Предлог Одлуке о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији општине Велико Градиште, који су држављани Републике Србије,
 4. Предлог Одлуке о утврђивању укупног износа средста за финанасирање годишњих и посебних програма у области спорта,
 5. Предлог Одлуке о разврставању спортских организација које су поднеле захтеве за финансирање годишњих програма,
 6. Предлог Одлуке о утвђивању ранг листе категорисаних спортских организација у општини Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о додели додатног броја бодова,
 8. Предлог Одлуке о финансирању годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2024.години,
 9. Предлог Одлуке о преносу права јавне својине над покретном опремом у својину Дома Здраља Велико Градиште,
 10. Предлог Одлуке о преносу права јавне својине над покретном опремом у својину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште.
 11. Предлог Правилника о евиденцији непокретности у јавној својини општине Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о исправци грешке у Решењу СО Велико Градиште број 464-316/2020-01-1 од 14.12.2020. године (Стевкић Јовица),
 13. Предлог Решења о давању сагласности на предложени финансијски план Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2024. годину,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на предложени финансијски план Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2024. Годину,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на предложени финансијски план Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2024. годину,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на предложени финансијски план Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2024. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на измену програма пословања ЈКП Дунав Велико Градиште за 2023. годину,
 18. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ у Великом Градишту,
 19. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Културни центар),
 20. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Музеј),
 21. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Центар за социјални рад),
 22. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетку резерву (Општинска управа),
 23. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетку резерву (Дом Здравља Велико Градиште),
 24. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве( Дом здравља Велико Градиште -опрема за ОРЛ и Елаборт),
 25. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Општинска управа -платни промет),
 26. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Музеј -Гориво),
 27. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Општинска управа -Месне заједнице),
 28. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Спортски савез -Бокс),
 29. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Спортски савез -Клизалиште),
 30. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Спортски савез – маратон Рам),
 31. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Центар за социјални рад),
 32. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Туристичка -зараде),
 33. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Туристичка -музеј у Раму),
 34. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОК ВГСК -Лиценце),
 35. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (полиција ИПА Пожаревац),
 36. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ЛУ Голуб -храна). 

Број: 000397926 2023 07837 001 000 000 001 

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Милић

image_pdfimage_print