Сазив 4. седнице Привременог органа за 24.11.2023. год.

На основу на основу тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Велико Градиште и образовању Привременог органа општине Велико Градиште (“Службени гласник РС“, број 94 /23) и члана 12. Пословника Привременог органа општине Велико Градиште( „Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 35/2023)

 

САЗИВАМ

4. СЕДНИЦУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 24. НОВЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

 

Седница Привременог органа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

  1. Предлог Решења о овлашћењу за поступањe по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја упућеним Привременом органу општине Велико Градиште,
  2. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници п.бр. 259/23 пред основним судом у Великом Градишту,
  3. Предлог Сагласности за уклањање жичане ограде на к.п.бр. 4540/2 К.О. Десине,
  4. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву ЈУ Културног центар „Властимир Павловић Царевац“ (пројекат),
  5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ (пакетићи и репрезентација),
  6. Предлог Одлуке о коришћењу средсатва текуће буџетске резерве ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац (интерактивна табла),
  7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве ЈУ Спортски центар (солидарна помоћ). 

Број: 000378277 2023 07837 001 000 000 001

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Милић с.р.

image_pdfimage_print