Сазив 3. седнице Привременог органа за 13.11.2023. год.

На основу на основу тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Велико Градиште и образовању Привременог органа општине Велико Градиште (“Службени гласник РС“, број 94 /23) и члана 12. Пословника Привременог органа општине Велико Градиште( „Службени гласник општине Велико Градиште“бр.35/2023)

САЗИВАМ

3. СЕДНИЦУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 13. НОВЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

 

Седница Привременог органа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину,
 2. Предлог Одлуке о изреди плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „SE SOUTH – VG 1“ у К.О. Пожежено на територији општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „SE SOUTH -VG 2“ у К.О. Рам на територији општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о додели стипендија студнетима са територије општине Велико Градиште за школску 2023/2024. годину,
 5. Предлог Одлуке о прихватању преноса права јавне својине над покретним стварима,
 6. Предлог Правилника о коришћењу јавних паркиралишта на територији општине Велико Градиште,
 7. Предлог Решења о давању сагласности на употребу назива јединице локалне самоуправе општине Велико Градиште,
 8. Предлог Решења о давању сагласности на програм одржавања чистоће на површинама јавне намене – Одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета бр. 2731-2/2023 од 30.10.2023.године,
 9. Предлог Решења о давању сагласности на план рада јавне установе Културни центар за 2024. годину,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на план рада и финансијски план јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2024. годину,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом за 2024. годину ЈУ Народни музеј Велико Градиште бр.25/2023 од 011.2023.године,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на годишњи план и програм рада за 2024. годину Народне библиотеке Вук Караџић Велико Градиште,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на предложени финансијски план предшколске установе Мајски цвет Велико Градиште за 2024. Годину,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на финансијски план акредитоване здравствене установе Дом здравља Велико Градиште за 2024. годину,
 15. Предлог Решења о давању сагласнсти на програм рада Центра за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац,
 16. Предлог Решења о давању сагласностина предлог Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2024. годину са финансијским планом,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања предзећа ЈКП Дунав Велико Градиште за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног праног односа по парници п.бр.189/2023 пред основним судом у Великом Градишту,
 19. Предлог Решење о накнади штете (Живојиновић),
 20. Предлог Решења о додели стипендије (Стокић Ивана),
 21. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (на основу обавештења Начелника општинске управе – уштеда 1),
 22. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (на основу обавештења Начелника општинске управе – уштеда 2),
 23. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (на основу захтева ОШ „Иво Лола Рибар“)
 24. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева Председника Привременог орган општине Велико Градиште),
 25. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева Начелника општинске управе за функционисање ОУ),
 26. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева Начелника општинске управе – стипедндије),
 27. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“),
 28. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ – испитивање интернета)
 29. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ЈУ Спортски центар),
 30. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ОШ „Иво Лола Рибар“),
 31. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева одељења за локални економски развој),
 32. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ – тв апарат),
 33. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ – прослава),
 34. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ – хигијена и намирнице),
 35. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева Спортског савеза)
 36. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ФК ВГСК),
 37. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ЛУ Фазан Средњево)

Број: 000355911 2023 07837 001 000 000 001

 

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Милић с.р.

image_pdfimage_print