Сазив 1. седнице Привременог органа општине Велико Градиште за 03.11.2023. год. са допуном

На основу на основу тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Велико Градиште и образовању Привременог органа општине Велико Градиште (“Службени гласник РС“, број 94 /23)

 

САЗИВАМ

1. СЕДНИЦУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 3. НОВЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 08,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Пословника Привременог органа општине Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о престанку мандта одборника Скупштине општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о престанку дужности чланова Општинског већа општине Велико Градиште,
 4. Предлог Решења о престанку функције Председнику Скупштине општине Велико Градиште,
 5. Предлог Решења о престанку функције заменику Председника Скупштине општине Велико Градиште,
 6. Предлог Решења о престанку функције Председника општине Велико Градиште,
 7. Предлог Решења о престанку функције Заменика председника општине Велико Градиште,
 8. Предлог Решења о престанку функције Секретару Скупштине општине Велико Градиште,
 9. Предлог Решења о именовању Секретара Привремног органа општине Велико Градиште,
 10. Предлог Одлуке о начину вршења дужности у Привременом органу општине Велико Градиште,
 11. Предлог Одлуке о платама, накнадама и другим примањима председника, секретара и чланова Привременог органа општине Велико Градиште,
 12. Предлог Одлуке о образовању Административне комисије,
 13. Предлог Решења о одређивању радног статуса (Слађан Марковић),
 14. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (одводњавање и ЈПП),
 15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (водотокови),
 16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Црква Десине),
 17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ЛЕР Трг), 

Допуна

18. Одлука о додели награда

Број: 000334118 2023 07837 001 000 000 001 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Милић

image_pdfimage_print