Oбавештење о обустави саобраћаја ради сезонског орезивања дрвећа

Обуставља се саобраћај за моторна возила у улици Кнеза Лазара и Тргу Младена Милорадовића, дана 01.12.2023. и 02.12.2023. године, ради извођења радова на сезонском орезивању дрвећа.

Саобраћај ће у току извђења радова бити регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом.

Саобраћајнице обухваћене изменама у саобраћају на којима се изводе радови су следеће:

1. Улица Кнеза Лазара, од трга Младена Милорадовића целом дужином до Градског парка, односно до раскрснице са улицом Мирка Матића, радови се изводе 01.12.2023. године, од 07:00 до 18:00 сати и

2. Трг Младена Милорадовића, радови се изводе 02.12.2023. године, од 07:00 до 18:00 сати.