Jавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац