Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину – План детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште