Излагање на увид дела Јединственог бирачког списка за подручје општине Велико Градиште – исправљено 14.11.2023.

На основу члана 14. став 1. и члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упуства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022) а у вези са Одлуком о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“, број 95/2023) и Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Сл. гласник РС“, број 95/2023), заказаним за 17. децембар 2023. године, Општинска управа општине Велико Градиште,

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

 ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Део Јединственог бирачког списка за подручје општине Велико Градиште излаже се у седишту Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг број 1, канцеларија број 8, сваког радног дана од 7.00  до 15.00 сати.

Увид у део Јединственог бирачког списка за подручје општине Велико Градиште, може се извршити непосредно у седишту Општинске управе општине Велико Градиште, електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http://www.mduls.gov.rs/, или на званичној интернет страници општине Велико Градиште  https://velikogradiste.rs/ путем банера „Увид у јединствени бирачки списак“,  уношењем јединственог матичног броја грађана, у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеве за промене у делу Јединственог бирачког списка, грађани са пребивалиштем односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Велико Градиште, могу поднети Општинској управи најкасније до дана закључења бирачког списка, односно закључно са 01. 12. 2023. године до 24.00 часа.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилаже овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне Скупштине Републике Србије до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 25. 11. 2023. године до 24.00 часова, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак, да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

 

Број: 000337060 2023 07837 004 000 013 005

У Великом Градишту                                                                              НАЧЕЛНИК

Дана: 2. 11. 2023. године                                                              ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сања Стојадиновић, дипл.правник

image_pdfimage_print