Сазив 96. седнице Општинског већа за 13.10.2023. (са допуном)

На основу члана 10. Пословника општинског већа општине Велико Градиште(„Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 6/2023)

 

С А З И ВА

96.СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

За 13.10.2023.године (петак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у Свечаној сали СО Велико Градиште с почетком у 08:00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације (у даљем тексту ПДР) за изградњу ветроелектране „ЛЕДЕРАТА“ са могућношћу изградње батерија за складиштење електричне енергије на територији општине Велико Градиште
 2. Нацрт Одлука о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште
 3. Нацрт Решења о укидању решења – Лукоил
 4. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела – Ђоговић Весна
 5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела – Стил Стан 012
 6. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела – Тешић
 7. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела – Грубишић
 8. Нацрт Решења о именовању Локалног савета родитеља
 9. Нацрт Решења о давању сагласности на Допуну програма пословања предузећа ЈКП Дунав Велико Градиште за 2023.годину
 10. Нацрт Решења о давању сагласности на допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023.годину предузећа ЈКП Дунав Велико Градиште
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве ЈКП Дунав
 12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве ДЗ
 13. Предлог Решења о додели средстава Удружење Пензионера ВГ
 14. Предлог Решења о додели средстава Грађански
 15. Предлог текуће буџетске резерве КЦ
 16. Предлог текуће буџетске резерве ПУ
 17. Предлог текуће буџетске резерве НБ
 18. Предлог текуће буџетске резерве ОШ Средњево
 19. Предлог текуће буџетске резерве ТО
 20. Предлог текуће буџетске резерве ЈУСЦ
 21. Предлог Закључка о усвајању захтева Месне заједнице Дољашница бр. 000267352 2023 07837 003 000 000 001 од 6.10.2023.године
 22. Предлог Годишњег плана расписивања јавних конкурса за 2024.годину
 23. Предлог Одлуке о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2024. годину
 24. Предлог Одлуке о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2023/2024 годину
 25. Предлог Одлуке о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (домаћинствима) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Велико Градиште за 2023.годину
 26. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници п.бр.224/23 пред Основним судом у Великом Градишту
 27. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници п.бр.274/23 пред Основним судом у Великом Градишту
 28. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници п.бр.319/22 пред Основним судом у Великом Градишту
 29. Предлог Решења о одобрењу Општинском правобраниоцу за плаћање судских такси (адвокат Брајковић)
 30. Предлог Решења о одобрењу Општинском правобраниоцу за плаћање судских такси (адвокат Миловановић)
 31. Предлог Решења о суфинансирању пројеката у спровођењу акције Буџет по мери грађана и ти се питаш
 32. Предлог Решења о усвајању полугодишњег извештаја Интерресорне комисије
 33. Предлог Решења о признавању права на износ бесплатне ужине
 34. Информација- Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за четврту годину гарантног периода- јавно осветљење

 Председник општине

Велико Градиште

Драган Милић с.р

Предлог допуне дневног реда 96. седнице Општинског већа

35. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Одељење ЛЕР)

36. Предлог одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (Одељење ЛЕР и МЗ)

37. Предлог Решења о додели средстава Спортско удружење АС Волеј

38. Предлог Решења о додели средстава ФК Сираково

39. Предлог Решења о додели средстава Ловачко удружење Голуб

40. Предлог Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве Основна школа “Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

41. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве Средња школа Велико Градиште

42. Предлог закључка (Славица Кармуратовић)

43. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар-септембар 2023.године

image_pdfimage_print