Сазив 100. седнице Општинског већа за 30.10.2023.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023),

С  А  З  И  В  А  М

100. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 30.10.2023. год. (понедељак)

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем. За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

  1. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print