Одлука о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (домаћинствима) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Велико Градиште за 2023. годину – ажурирано

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине  Велико Градиште за 2023. годину

 

Одлука о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (домаћинствима) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Велико Градиште за 2023. годину

Велико Градиште – прилог 1 – Пријавни образац

Велико Градиште – прилог 2 – Информација о потребној техничкој докуметацији

Листа привредних субјеката

ажурирано 02.04.2024:
Листa директних корисника за спровођење мера енергетске санације на територији општине Велико Градиште, проширена 02.04.2024.