Сазив 95. седнице Општинског већа за 19.09.2023.

На основу члана 12. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023),

 

С  А  З  И  В  А  М

95. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 19.09.2023. год. (уторак) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

  1. Предлог Одлуке расписивању Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Велико Градиште,
  2. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта (Стил градња)
  3. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта (ПР Урбана градња)
  4. Предлог Решења о одобравању једнократне материјалне помоћи
  5. Предлог Закључка о овлашћивању Комисијe за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица да може поступати и одлучивати по захтеву за накнаду штете бр. 000208346 2023 07837 004 006 000 001 од 6.9.2023. г.

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.     

image_pdfimage_print