Сазив 93. седнице Општинског већа за 04.09.2023.

На основу члана 12. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023),

 

С  А  З  И  В  А  М

93. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 04.09.2023. год. (понедељак) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Нацрт Одлуке о промени Статута општине Велико Градиште
 2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023.годину
 3. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2023.године
 4. Нацрт Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште
 5. Нацрт Одлуке о условима и поступку претварања права дугорочног закупа грађевинског земљишта у право својине
 6. Нацрт Одлуке о изради плана детаљне регулације фудбалског терена са пратећим објектима у к.о. Триброде на територији општине Велико Градиште
 7. Нацрт Одлуке о предлогу за доношење одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Велико Градиште, без накнаде
 8. Нацрт Одлука о измени Одлуке о Образовању општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште
 9. Нацрт Решења о давању сагласности на измену и допуну плана рада и финансијског плана Ју “Спортски Центар“ велико градиште за 2023.годину
 10. Нацрт Решења о давању сагласности на измену програма рада за 2023.годину Ју Народна библиотека “Вук Караџић“ Велико Градиште
 11. Нацрт Решења о давању сагласности на измену и допуну плана и програма рада за 2023.г. са финансијским планом Туристичке организације општине Велико Градиште
 12. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог друге измене финансијског плана за 2023. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
 13. Нацрт Решења о давању сагласности на измену финансијског плана за 2023.годину Акредитоване здравствене установе Дом здравља Велико Градиште
 14. Нацрт Решења о давању сагласности на предложене измене финансијског плана за 2023.годину Основне школе “Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
 15. Нацрт Решења о давању сагласности на измену и допуну програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023.годину
 16. Нацрт Решења о давању сагласности на измену финансијског плана Основне школе “Вук Караџић“ Мајиловац за 2023.годину
 17. Нацрт Решења о давању сагласности на измене у плану и програму рада са финансијским показатељима за 2023.годину ЈУ “Културни Центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште
 18. Нацрт Решења о давању сагласности на предложену измену финансијског плана Основне школе “Миша Живановић“ Средњево за 2023.годину
 19. 19. Нацрт Решења о давању сагласности на предложене измене финансијског плана за 2023.годину Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште
 20. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево
 21. Нацрт Решења о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања предузећа Јкп “Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2023.године до 30.06.2023.године
 22. Нацрт Решења о давању сагласности на измену програма пословања ЈКП Дунав Велико Градиште за 2023.годину
 23. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом у циљу исправке граница суседне катастарске парцеле – Обрадовић Радица
 24. Предлог Решења о продужетку давања у закуп простора – Трансакс
 25. Предлог Одлуке о преузимању бројила јавне расвете
 26. Предлог Решења о одбијању захтева Немање Ристића из Великог Градишта као неоснованог
 27. Предлог решења о стављању ван снаге Решења бр.401-190/2023-01-2 од 24.5.2023. г. и давању сагласности Општинском правобраниоцу да настави поступак извршења против извршног дужника Маријана Касабашића
 28. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у предшколској установи “Мајски цвет“ Велико Градиште
 29. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници п.бр.157/23 пред Основним судом у Великом Градишту30.
 30. Информација – Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Петровац“ за период 15.04. – 15.07.2023. године
 31. Информација – Записници Управнe инспекције поводом извршеног инспекцијског надзора
 32. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“
 33. Разно.

Број: 000203990 2023 07837 003 000 000 001

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.