Сазив 25. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 15.09.2023. (са допуном)

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.3/2023),

 

САЗИВАМ

25. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 15.СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ (ПЕТАК)  

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023.годину
 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2023.године
 1. Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште
 1. Предлог Одлуке о условима и поступку претварања права дугорочног закупа грађевинског земљишта у право својине
 1. Предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације фудбалског терена са пратећим објектима у к.о. Триброде на територији општине Велико Градиште
 1. Предлог Одлуке о предлогу за доношење одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Велико Градиште, без накнаде
 1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о Образовању општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште
 1. Предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну плана рада и финансијског плана ЈУ “Спортски Центар“ Велико Градиште за 2023.годину
 1. Предлог Решења о давању сагласности на измену програма рада за 2023.годину ЈУ Народна библиотека “Вук Караџић“ Велико Градиште
 1. Предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну плана и програма рада за 2023.г. са финансијским планом Туристичке организације општине Велико Градиште
 1. Предлог Решења о давању сагласности на предлог друге измене финансијског плана за 2023. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
 1. Предлог Решења о давању сагласности на измену финансијског плана за 2023.годину Акредитоване здравствене установе Дом здравља Велико Градиште
 1. Предлог Решења о давању сагласности на измене у плану и програму рада са финансијским показатељима за 2023.годину ЈУ “Културни Центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште
 1. Предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023.годину
 1. Предлог Решења о давању сагласности на предложене измене финансијског плана за 2023.годину Основне школе “Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
 1. Предлог Решења о давању сагласности на измену финансијског плана Основне школе “Вук Караџић“ Мајиловац за 2023.годину
 1. Предлог Решења о давању сагласности на предложену измену финансијског плана Основне школе “Миша Живановић“ Средњево за 2023.годину
 1. Предлог Решења о давању сагласности на измену финансијског плана Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023.годину
 1. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом у циљу исправке граница суседне катастарске парцеле (Обрадовић Радица)
 1. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево
 1. Предлог Решења о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2023.године до 30.06.2023.године
 1. Предлог Решења о давању сагласности на измену програма пословања ЈКП Дунав Велико Градиште за 2023.годину

Број: 000207731 2023 07837 001 000 000 001 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Владимир Штрбац

13.09.2023.

Допуна Дневног реда – Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште