Позив на Oкругли сто – Укључивање грађана у процес израде буџета за 2024. годину

Поштовани суграђани,

Радна група за праћење и извештавање програма, програмских активности и пројеката и израду буџета, формирана од стране председника општине Велико Градиште (у даљем тексту Радна група) вас позива да узмете учешће и присуствујете одржавању Oкруглог стола који ће се одржати у свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште 09.10.2023. године, на тему укључивања грађана тј. израде Одлуке о буџету за наредну годину.

Овим скупом, који ће се одржати из више делова – сегмената, желимо да окупимо све заинтересоване грађане који живе или бораве на територији општине Велико Градиште.

Надамо се да ћете наћи времена и мотива да нам се придружите на овом скупу и дате свој допринос изради овог документа акта.

Линк са Нацртом одлуке о буџету за 2024. годину који можете преузети је: https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2023/08/Natsrt-Odluke-o-budhetu-za-2024.godinu.pdf

У наставку текста је програм Oкруглог стола, као и смернице за учешће на истом.

ОКРУГЛИ СТО

09.10.2023. године

Скупштина општине Велико Градиште, свечана сала, I спрат

Житни трг број 1

Дневни ред

 

Модератори: чланови Радне групе

08:00 – 09:00 Представници месних заједница

Слађан Марковић и Јасмина Штрбац

09:00 – 10:30 Пољопривредници

Јасмина Штрбац и Саша Бранковић

11:00 – 12:00 Привредници

Јасмина Штрбац и Јелена Пантић

12:30 – 13:30 Осетљиве групе

Сузана Ђорђевић и Милан Митић

Учесници Oкруглог стола је потребно да буду припремљени у смислу упознавања са Нацртом одлуке који је дат, те да имају конкретне предлоге, питања, примедбе, сугестије и слично.

Организација овог скупа подразумева поштовање добре сарадње и међусобног разумевања те не толерише никакав политички контекст.