Обавештење о подношењу захтева за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката

Сходно Уредби о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката обавештавамо Вас да је од 15. септембра до 15. октобра могуће поднети захтев за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката.

Детаљније информације везане за привремено прикључење незаконито изграђених објеката можете добити у Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове Oпштинске управе општине Велико Градиште.

Обрасце захтева можете преузети на писарници oпштине Велико Градиште, а исти се налазе и као прилог овог обавештења.

Захтев за привремено прикључење – физичка лица

Захтев за привремено прикључење – стамбена заједница

image_pdfimage_print