Прилог 4: Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима