Позив за пријављивање штете настале услед елементарне непогоде на породично-стамбеним објектима у својини грађана

Р е п у б л и к а    С р б и ј а
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 000183865 2023
Дана: 24.07.2023. године

 

На основу члана 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15), Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС“, број 65/2023),

Комисија за процену штете од елементарних непогода општине Велико Градиште објављује

 

ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ

НА ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА 

 

            ПОЗИВАЈУ СЕ грађани, да пријаве штету коју су претрпели на својим породично-стамбеним објектима насталу услед елементарне непогоде (јак олујни ветар, град, киша), која је у јулу 2023. године погодила општину Велико Градиште.

Грађани штету могу пријавити у року од 30 дана од дана објављивања овог позива, односно закључно са 24.08.2023. године, до 14 часова.

Штета се пријављује у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Улица Житни трг број 1, у канцеларији број 37, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.

Контакт особа је Марина Ранић, број телефона 060/5058721.

Приликом пријаве штете, потребно је са собом понети:

  • Личну карту,
  • Број текућег рачуна и
  • Доказ о власништву на породичном стамбеном објекту.

Овај позив ће се објавити на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и веб страници Општине Велико Градиште.

Комисија за процену штете

од елементарних непогода

image_pdfimage_print