Јавни позив за пријаву штете на стамбеним зградама

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Комисија за процену штете
од елементарних непогода
Број: 000183865 2023
Датум: 21.08.2023. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

 У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/2015), на основу Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС“, број 65/2023) и Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених стамбених зграда услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године („Службени гласник РС“, број 69/2023)

Комисија за процену штете од елементарних непогода на територији општине Велико Градиште, позива управнике, односно професионалне управнике стамбених заједница са подручја  општине Велико Градиште да пријаве штету која је настала на стамбеним зградама услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године.

Штета се пријављује у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Улица Житни трг број 1, у канцеларији број 37, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова закључно са 6.09.2023. године.

Контакт особа је Марина Ранић, број телефона 060/5058721. 

Овај позив ће се објавити на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште,  веб страници Општине Велико Градиште и локалном листу Реч народа. 

Комисија за процену штете
од елементарних непогода