Сазив 89. седнице Општинског већа за 10.07.2023. године

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023),

 

С  А  З  И  В  А  М

89. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 10.07.2023. год. (понедељак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

  1. Предлог Решења о давању сагласности на елаборат (Гоник Инвест),
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Велико Градиште),
  3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Острово). 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.   

image_pdfimage_print