Сазив 88. седнице Општинског већа за 06.07.2023. год.

На основу члана 10. Пословника општинског већа општине Велико Градиште(„Сл.гласник општине Велико Градиште“ бр. 6/2023)

 

С А З И ВА

88.СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

За 06.07.2023. године (четвртак)

(Телефонска седница)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (по захтеву Општинске управе)
 2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (по захтеву Општинске управе)
 3. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења (Спортски савез општине Велико Градиште)
 4. Предлог Решења о одбијању захтева Спортског савеза општине Велико Градиште бр.105/2023 од 21.6.2023.г.
 5. Предлог Решења о давању сагласности ПД “Аррива Литас“ д.о.о. Пожаревац на регистрацију реда вожње
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (по захтеву Начелника ОУ)
 7. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења (Грански пливачки савез “Српски савез пливања на отвореним водама)
 8. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (по захтеву МЗ Макце)
 9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (по захтеву МЗ Макце)
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (по захтеву СШ Милоје Васић Велико Градиште)
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (по захтеву ЈУ Културни центар)
 12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (по захтеву НБ “Вук Караџић“ В.Градиште)
 13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (по захтеву НБ “Вук Караџић“ В.Градиште)
 14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (по захтеву НБ “Вук Караџић“ В.Градиште)
 15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (по захтеву НБ “Вук Караџић“ В.Градиште)
 16. Предлог Решења о давању салгаслности ловачком удружењу Голуб за корипћење парцеле и објекта
 17. Предлог Решења о усвајању захтева Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за признавање права на једнократну новчану помоћ за побољшање стамбених услова социјално угроженог лица
 18. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења (Спортски савез општине Велико Градиште)
 19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (захтев Основне школе “Иво Лола Рибар“)
 20. Предлог Решења о суфинансирању пројеката у спровођењу акције “Буџет по мери грађана- и ти се питаш“
 21. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења (ФК “Млади Борац“ Мајиловац)
 22. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења (захтев ФК “Раднички“ Пожежено)
 23. Разно