Сазив 24. седнице Скупштине општине за 29.06.2023. год.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.3/2023),

 

САЗИВАМ

24. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 29.ЈУН 2023. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)  

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,
 3. Предлог Решења о избору члана општинског Већа општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2022. годину,
 5. Предлог Одлуке о усвајању Плана развоја општине Велико Градиште за период 2023.-2033. године,
 6. Предлог Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о додели општинских награда за 2023. годину,
 8. Предлог Одлуке о додели повеље,
 9. Предлог Одлуке о разрешењу и именовању заменика члана Општинске изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Народне библиотеке „Вук Караџић“ из Великог Градишта,
 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом у циљу исправке граница суседне катастарске парцеле, (Унион МЗ Пожаревац),
 12. Предлог Решења о преносу права својине општине Велико Градиште у јавну својину Републике Србије на к.п.бр. 2234/33 К.О.Велико Градиште,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај (ЈП “Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“- у ликвидацији,)

Н а п о м е н а:  Предлог Одлуке за тачку 2. биће достављен на седници Скупштине, одмах након што Општинска изборна комисија достави Решење о додели мандата наредном кандидату за одборника.

Прилози за тачке  7 и 8 су истоветни и приложени су уз тачку 7.

Број: 000167466 2023 07837 001 000 000 001

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Владимир Штрбац