Прелиминарна листа поднетих пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Радна Група за праћење и извештавање  програма, програмских активности и пројеката и израде буџета Велико Градиште
Број: 00167216202307837002000000001
Датум: 22.06.2023.године
Велико Градиште

На основу члана 15. Правилника о укључивању грађана у буџетски процес   („Службени гласник  Општине Велико Градиште“, број:  9/2023 и 12/23), Радна група утврђује:

 

ПРЕЛИМИНАРНУ   ЛИСТУ  ПОДНЕТИХ ПРОЈЕКАТА

I

Редни бр Назив пројекта Број бодова Вредност пројекта Учешће локалне заједнице Суфинансирање општине
1. Уређење дечијег игралишта у Ромском насељу „Мали рај“ Велико Градиште 100 963.480 90.000 873.480
2. Уређење парка и постављање спомен чесме у насељу Пожежено 100 774.360 78.000 696.360
3. Уређење спортског полигона у Макцу 100 490.308 45.000 445.308
4. Уређење парка – јавне површине у селу Сиракову 95 998.120 99.000 899.120
5. Уређење Трга Властимира Павловића Царевца 95 462.990 47.000 415.990
6. У сусрет здрављу 90 949.400 86.000 863.400

 

Прелиминарну листу објавити  на огласној табли Општине и званичној интернет страници

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију  у року од 3 дана од дана објављивања листе.

На Прелиминарну листу  директних корисника учесници конкурса имају право приговора Радној групи у року од 8 дана од дана њеног објављивања

Радна Група за праћење и извештавање  програма, програмских активности

и пројеката и израде буџета Велико Градиште

image_pdfimage_print